Informace o mimořádných opatřeních během výuky Power Yoga Akademie

10. 09. 2020

Vzhledem ke stále se měnící epidemiologické situaci vás žádáme o dodržování všech bezpečnostních pravidel vyhlášených vládou České republiky během trvání veškeré výuky v Power Yoga Akademii.

ROUŠKY

Pro pobyt v Energy Studiích, kde výuka probíhá, platí povinnost mít zakryté dýchací cesty (tedy ústa i nos) např. respirátorem, rouškou atp. ve společných prostorách, během výuky a lekcí v sále tato povinnost není.

Pro výuku všeobecné části na území FTVS UK v termínu 12.-13. 9. 2020 je povinností mít zakryté dýchací cesty při pohybu po budově a ve všech společných prostorách (např. chodba, toalety). Při výuce v jedné místnosti (třídě) tato povinnost není, necháme na vašem uvážení setrvání s rouškou i během výuky ve třídě.

VÁŠ ZDRAVOTNÍ STAV

Ve všech případech ale platí, že pokud se před výukou necítíte dobře nebo máte jakékoliv příznaky virového onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, průjem), neúčastněte se výuky. Absenci předem ohlaste na emailu skoleni@poweryoga.cz, kde zároveň vyřešíte náhradní náplň za chybějící účast na výuce. V případě, že budete přítomni na výuce a budete vykazovat (zjistitelné) jakékoli výše uvedené symptomy, nebude Vám umožněn vstup do Energy Studia. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zaměstnanec recepce nabude při vašem vstupu podezření, že váš zdravotní stav není v pořádku, je oprávněn vám bezkontaktně změřit teplotu. Jestliže začnete během vyučování vykazovat příznaky virového onemocnění, může vás lektor požádat, abyste vyučování opustili. Prosíme vás tedy z hlediska ohleduplnosti ke všem, abyste v žádném případě nenavštěvovali studia nemocní.  

PODLOŽKY

Prosíme také všechny účastníky, aby si nosili vlastní podložky na cvičení. Ty bude možné v prostorách Energy Studia uložit ve volném prostranství na vlastní riziko do dalšího výukového dne. Případně si lze zapůjčit desinfikovanou podložku za poplatek 100 Kč.

Děkujeme za vaši vzájemnou ohleduplnost.


Novinky e-mailem