Relaxační a meditační techniky

19. 06. 2020

Oblíbený seminář s lektorkou Alenou Vejříkovou se vrací na podzim 2020 s nadstavbovými bloky v roce 2021. 

Ucelený program Relaxační a meditační techniky s lektorkou Alenou Vejříkovou zahrnuje 3 víkendové bloky nadstavbové výuky pro všechny instruktory jógy, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti relaxačních a meditačních technik, mají zájem poznat, co se za nimi skrývá, co se v lidském organismu odehrává, jak jednotlivé techniky fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak techniku pro své klienty vybrat a připravit, a jaká mohou při meditační praxi nastat úskalí.

Seminář je rozdělený do 3 bloků (víkendů) zaměřených vždy na konkrétní téma:

1. víkend: Základy relaxačních a meditačních technik - seminář obsahuje teoretické základy k uvědomění si procesů v lidském těle při meditaci a relaxaci, praktický nácvik jednotlivých technik a jejich přípravy. Větší pozornost bude věnována práci s vnitřními obrazy, vizualizací a imaginací při meditacích. Přijďte se inspirovat pro vlastní meditační práci s klienty.

Termín: 21. 11. - 22. 11. 2020

První seminář je základní část, která je nabízena pouze samostatně, přihlášku si můžete vytvořit ZDE. 

POZOR! Pro přihlášení do II. a III. části je nutné absolvovat seminář Základy relaxačních a meditačních technik!

2. víkend: Prožitková relaxace a řízená imaginace v meditacích - podmínkou registrace je absolvování „základního“ semináře, ve kterém jsme se zabývali, co se skrývá za relaxací a meditací, co se v lidském organismu odehrává, jak jednotlivé techniky fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak techniku pro své klienty vybrat a připravit, a jaká mohou při meditační praxi nastat úskalí. Nový seminář bude zaměřen na techniky práce s vnitřními obrazy, vizualizací a imaginací při meditacích. Přijďte se inspirovat pro vlastní meditační práci s klienty.

Termín: 22. 05. - 23. 05. 2021

Přihlášku pro II. blok si můžete vytvořit ZDE.

3. víkend: Léčivá meditace - podmínkou registrace je absolvování „základního“ semináře, ve kterém jsme se zabývali, co se skrývá za relaxací a meditací, co se v lidském organismu odehrává. Léčivé účinky meditace, základní principy sestavení samostatné lekce léčivé meditace, dle jakého klíče vybrat techniky meditace do lekce, techniky relaxace a meditace, nácvik přípravy samostatné lekce léčivé meditace, práce s emocemi klienta, praktické zkušenosti lektorky s tímto konceptem lekce.

Termín: 06. 11. - 07. 11. 2021

Přihlášku pro III. blok si můžete vytvořit ZDE.

V případě zájmu o obě nadstavbové části (II. a III.) můžete využít zvýhodněné nabídky a zakoupit je ve formě balíčku ZDE.


Novinky e-mailem