Ájurvéda v životě i jógové praxi

Nadstavbový vzdělávací seminář nejenom pro instruktory jógy

Absolvent vzdělávacího semináře bude umět ajurvédu aplikovat do jógové praxe jak pro sebe, tak pro své studenty. Co to znamená? Jak přizpůsobit jógu v závislosti na ročním období, denním čase nebo celkově energii a zdravotnímu stavu. Absolvent bude také chápat teoretický základ ájurvédy, skrze něj pochopí více sám sebe a odnese si s sebou cenné rady a tipy, jak se dle ajurvédy stravovat, vařit nebo o sebe pečovat.

Studium probíhá kombinovaně: 1 vzdělávací víkend prezenčně a 6 vzdělávacích víkendů online. Online výuka probíhá přes ZOOM a po ukončení semináře studenti získají záznam výuky, aby se mohli v rámci studia vracet k obsahu výuky.

  • Online výuka probíhá na ZOOMu: 1. víkend: pátek 9 - 16 hod., sobota 11 - 17 hod., neděle 11 - 16 hod.
    On-line výuka v dalších blocích: pátek 17.00-20.00 hodin, sobota 9.00-17.00 hodin.
  • Prezenční výuka probíhá v Energy Studiu v Praze: sobota 11.00-17.00 hodin a neděle 11.00-16.00 hodin.

Cena Early bird - do 31.10.2023:
Absolvent PYA: 14 900,- Kč
Neabsolvent PYA: 15 900,- Kč

Cena od 1.11.2023:
Absolvent PYA: 15 900,- Kč
Neabsolvent PYA: 16 900,- Kč

Platbu je možné rozdělit na třetiny pod stejným variabilním symbolem, který Vám přijde v platebních podmínkách na 3 stejné části. 

  • 1. část úhrada do 14 dnů od přihlášení
  • 2. část úhrada do konce září 2023
  • 3. část úhrada do konce listopadu 2023

Kurz ajurvédy je určen nejen pro lektory jógy, ale všechny, kteří chtějí starodávnou holistickou medicínu pochopit teoreticky i prakticky a umět s ní pracovat v každodenním moderním životě. Program je postavený na nutných teoretických základech a principech s jakými ájurvéda pracuje jako jsou guny, dóši, trávení - agni, rasa, vírja, vipáka a další, ale v každém tématu si také přiblížíte užití ájurvédy v běžném životě. Tedy jak na sebepéči, zlepšení trávení, vyvážení nerovnováhy mentální i fyzické a jak náš život drobnostmi přizpůsobit ročnímu období. A protože jóga a ájurvéda jsou sestry, naučíte se, jak do jógové praxe či lekcí promítnout změnu počasí, denní doby, nerovnováhu dóš nebo trávení. V rámci celého programu dojde k propojení teorie praxe ájurvédy s individualitou.

Kromě mnoha užitečných informací zastávám názor, že ájurvéda se učí hlavně životem, zkusíme ji společně žít a zažít. A to hlavně tak, aby byla udržitelná a užitečná. Jen pak nám bude dávat smysl a můžeme ji předávat dál” - lektorka Tereza Misařová    

Obsah semináře

Úvod do ajurvédy - co je to ajurvéda, rychlá historie, teorie pěti elementů, gun a kvalit, úvod do dóš - teorie;

Agni jako základ zdraví - co je to agni, trávení, rasa, vírja, vipáka, základy ajurvédského stravování, jóga pro silné agni;

Váta a její subtypty pod drobnohledem - jak poznat zvýšenou, sníženou dóšu, rady jak ji zvýšit/snížit;

Pitta a její subtypy pod drobnohledem - jak poznat zvýšenou, sníženou dóšu, rady jak ji zvýšit/snížit;

Kapha a její subtypy pod drobnohledem - jak poznat zvýšenou, sníženou dóšu, rady jak ji zvýšit/snížit;

Rtúčarjá a dinačarjá - proměnlivost dóš v průběhu roku, jak si vytvořit denní režim podle ajurvédy, přizpůsobení jógy v průběhu roku a proměn dóš;

Sebepéče podle ajurvédy - domácí lérna a ajurvédské domácí wellness. Ajurvédské návody na hygienu, pomocné ajurvédské terapie, byliny a masáže;

Praxe - vlastní diagnostika, vyzkoušení pulzní diagnostiky, zamyšlení se nad vlastní ajurvédou do života, chutě a koření, jógová praxe.

Součástí semináře jsou pracovní listy a sylabus, doporučená literatura a certifikát.

Termín online výuka 12. 01. - 14. 01. 2024
Termín online výuka 09. 02. - 10. 02. 2024
Termín online výuka 08. 03. - 09. 03. 2024
Termín online výuka 12. 04. - 13. 04. 2024
Termín online výuka 10. 05. - 11. 05. 2024
Termín online výuka 24. 05. - 25. 05. 2024
Termín prezenční výuka 15. 06. - 16. 06. 2024
Instruktor: Misařová Tereza
Místo konání: Energy Studio Praha 1
Cena: 16 900 Kč
Cena pro absolventy: 15 900 Kč
Počet kreditů: 6
0

Novinky e-mailem