Autentické komunikační dovednosti a umění sebeprezentace

Seminář Autentické komunikační dovednosti a umění sebeprezentace je určen lektorům jógy.

V průběhu semináře získá lektor vědomé i praktické dovednosti, jak svou lekci povznést na další úroveň, jak vytvořit obsah svého projevu na lekcích i mimo ně, jak pracovat sám se sebou nejen na fyzické úrovni ( práce s hlasem, tělem, atd.), jak se zbavit obav mluvit před více lidmi a vůbec, jak přesvědčivě, ale hlavně autenticky a přirozeně předávat. 

Celodenní seminář povedou:

Karolína Štraus Idris, B.A.

Lektorka tance a jógy, certifikovaná koučka

University of South Carolina, U.S.A. (Mass Comumunications/Journalism)

 

Jana Horáková, Ing.

odborný asitent na Katedře řízení, výuka prezentačních dovedností a komunikace.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Náplň:

To, co odlišuje průměrného lektora od toho vynikajícího, mnohdy nespočívá v dokonale odcvičených ásanách.

Často je to i otázka schopnosti předávat zkušenosti a zážitky jedinečným, přirozeným,uchopitelným a srozumitelným způsobem. Verbálně a neverbálně.V přímé interakci s klienty i prostřednicvím různých komunikačních kanálů.

Blok 1 - Co vlastně říkáme, když něco říkáme?

             Hravý úvod do komunikace s praktickými modely přímo z vedení lekcí nebo veřejného vystoupení. 

             Uvědomnění si role lektora.

Blok 2 - Kouzlo slov aneb krásné fotky z instagramu nestačí.

            Vytříbení verbálního projevu aneb mnohdy stačí málo, aby z nás měl radost i slavný antický řečník 

            Cicero.

Blok 3 - Jak najít svůj hlas, abych se ho nelekl (a) ani v nahraném formátu.

            Práce s hlasem, s tím nejcennějším nástrojem lektora. S tím souvisí i práce s trémou a vlastní 

             psychohygienou.

Blok 4 - Lektor komunikuje i když nemluví.

             Vědomé navýšení schopností těla a mysli, aby podtrhly slova. A nemáme zde na mysli prostřednictvím 

             cvičení ásan. Haptika, kinezika, posturologie, ale i nácvik empatie.

Blok 5 - Kruh se uzavírá - na konci semináře zpět na začátek.

            Sebeprezentace. Poslední blok je věnován tomu, čím začíná každá hodina, každý kontakt s klienty, s 

            okolím.

            Cvičení a vytříbení záměru, aby vnímání klientů bylo v souladu s vlastním záměrem lektora.

Každý blok trvá 60 minut, mezi bloky budou zařazeny ktátké pauzy a jedna hodinová pauza na občerstvení.

Cena zahrnuje:

  • studijní náplň
  • certifikát o absolvování

Novinky e-mailem