Principy jógové terapie v józe

Každý styl jógy má svá doporučení a pravidla. Existuje nějaký pohled, který může pomoci v orientaci v mnoha pokynech a doporučeních? Logicky definovaná doporučení a tipy mohou posunout praxi jógy novým směrem dál. Seminář je určen všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v józe.

Zdravý jógový pohyb je symbióza dechu, fyzické struktury, řídicí složky a záměru pohybu. To ve vzájemné souhře pomáhá oslovit základní vzorce pohybu a hluboký stabilizační systém páteře pro provádění jógových ásan.

Jak se toto vše projevuje v ásanách a držení těla? O tom je seminář Principy jógového terapie v józe.

Obsah: 

 • Vývojová kineziologie v ásanách
 • Řízený pohyb
 • Držení těl
 • Dech a bandhy jako základ stabilizace
 • Technika ásan na základě vývojové kineziologie
 • Praktické cvičení a technika ásan
 • Asistence v ásanách
 • Emoce, mysl a stres – relaxace
 • Fakta a mýty o pohybu

Cena obsahuje:

 • studijní náplň
 • certifikát o absolování

Novinky e-mailem