Jóga a Tradiční čínská medicína

Jedná se o v českých vodách unikátní projekt, o spojení smysluplné a léčivé, o propojení jógy, filozofie a praxe tradiční čínské medicíny. Můžete se těšit na Yin jógu a jógovou terapii, práci s dechem a meditaci pod vedením Dáši Vaďurové a nabité teoreticko-zkušenostní vstupy terapeutky tradiční čínské medicíny Vendulky Sůkeníkové.

 

Seminář „Jóga a Tradiční čínská medicína“ slouží k tomu, aby se účastníci dozvěděli něco o základech tradiční čínské medicíny a o jejich propojení s jógou. Cílem semináře je rozšířit instruktorům obzory o sebezkušenostní praxi, která podporuje tok životní energie, aktivuje akupunkturní body a léčí, aby pochopili, které dotčené části těla souvisí s jakým živlem a jak toto všechno dopadá na naše fyzická, emocionální a mentální těla.

Budeme zažívat Pět prvků ve všech svých formách a budeme pracovat s energií nejen v nás, ale i kolem nás, která nás nasměruje směrem do sebe a poznání sebe sama a pokusíme se rozbít své hranice.

Seminář je koncipován jako prožitkový, kdy se bude prolínat filozofie a teorie s praxí.

 

Cílem je předat filozofickou, teoretickou i praktickou základnu a nástroje tak, aby je účastníci dokázali použít v situacích, kdy je záhodno kompenzovat dynamické styly jógy jógou terapeutickou, aby pochopili základní koncepci praxe jógy meridiánů a celostnost přístupu a byli motivováni k tomu, zařadit prvky Yin jógy a poznatky Tradiční čínské medicíny do jimi vedených lekcí jógy.

 

Náplň:

  • Úvod do Tradiční čínské medicíny
  • Yin Yoga obecně a jak na její praxi
  • Filozofie Tradiční čínské medicíny
  • Metodika dechových technik a vedené relaxace Yin Yogy
  • Teorie Pěti prvků a výklad k jednotlivým elementům
  • Zkušenostní praxe Yin Yogy, aneb akupunktury bez jehel, na jednotlivé elementy: země, voda, dřevo, oheň, kov,
  • Metodika začlenění Yin Yogy do lekcí, význam a přínos pro klienty
  • Nácvik meditace a její význam pro praxi Yin Yogy

 

Cena zahrnuje:

  • studijní náplň
  • certifikát o absolvování

Novinky e-mailem