Instruktor jógy (specializace powerjóga)

 

Ucelený a jedinečný koncept vzdělávání instruktorů powerjógy je zaměřený na pochopení základů jógy a její adaptaci pro dynamické cvičení powerjógy. Powerjóga je dynamický, plynulý a zároveň pomalý styl jógy, který v základu pozdravu slunci rozvíjí jednotlivé ásany na základě dechu a s vědomím středu těla. Skloubením jednoduchosti, individuality klienta, zdravotního hlediska a jógových ásan dochází k vědomému cvičení powerjógy, která je komplexním tréninkem fyzického těla a také mysli. Základem jógy je ztišení, a to v rámci dynamicky plynulé powerjógy nastává souhrou dýchání, směřováním pozornosti, respektováním zásad jógy a pozic v komplexním systému.

Instruktor powerjógy zná základy jógy, její historii a filosofii, orientuje se v různorodosti stylů jógy a současně zná zásady zdravého pohybu v kombinaci s jógovým pohybem, ze kterého cvičení vychází. 

Číslo akreditace: č.j.: 052/2013-50, platnost 26.6.2016.

Vydáno MŠMT ČR.

Akreditace Instruktor jogy

Charakteristika

Na základě nabytých vědomostí je uchazeč schopen vést cvičební lekci powerjógy. Instruktoři powerjógy jsou školeni v rámci zásad zdravého životního stylu, a s tím souvisejícího uvědomění si potřeby pohybu, sloužícího jako prevence negativních civilizačních vlivů (špatné pohybové návyky, stereotypy, stres, napětí).

Vzdělávací program powerjóga je určený pro jednotlivce z řad veřejnosti, kteří mají zájem o jógu a vedení lidí k aktivnímu způsobu života pomocí cvičení. Tento vzdělávací program seznámí nové instruktory s historií a vývojem jógy, Pataňdžaliho systémem jógy (jama, nijama, ásana, pránájáma, prátjáhara, dhjána, dhárana, samádhí), powerjógou a vinyasa jógou.

Pozdravy slunci, tvorba sekvencí, technika cvičení ásan, adaptace ásan, asistence v ásanách, stejně jako práce hlubokého svalového stabilizačního systému páteře (pánevního dna, příčný břišní sval, vzpřimovače páteře a bránice) a správné držení těla - to vše jsou základní dovednosti, se kterými se adept seznámí.

Jak sestavit a vést lekci powerjógy, jak vytvořit různé modely lekcí /začátečníci, pokročilí/, jak správně technicky provádět jednotlivé pozice, jak pracovat s tělem, komunikovat s veřejností, která se zúčastní jednotlivých hodin powerjógy je cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy (specializace powerjóga).

Absolvent tohoto programu může na základě odborných informací a dovedností vytvořit a vést lekce powerjógy pro veřejnost.

Cíl

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy (specializace powerjóga) je výchova instruktorů na základě odborných znalostí z oblastí anatomie, fyziologie, první pomoci, psychologie a pedagogiky se zaměřením na vedení lekce powerjógy pro širokou veřejnost. Za využití základů jógy, řízeného vědomého dechu a pohybu lze přispět k harmonickému rozvoji osobnosti (tělo, mysl, duše).


Profil absolventa

Instruktor by měl inspirovat lidi v rozvíjení a zkvalitňování zdravého životního stylu ovlivněného pravidelným cvičením powerjógy. Všechny nabyvší informace by měl předávat svým posluchačům tak, aby je mohli aplikovat ve svých cvičebních programech ve skupině nebo následně doma. Po technické stránce tento vzdělávací program vybaví budoucí instruktory správnou technikou ásan (pozic), technikami vědomého dýchání s postupným učením plného jógového dechu, kapalapbhátí, udždžají, zapojováním 3 energetických zámků v těle metodice a didaktice lekce s ohledem na úroveň cvičenců ve skupině.

Na základě etických a morálních principů prvních dvou stupňů jógy (jama a nijama) bude instruktor rozvíjet sociální cítění.

Podmínky stanovené MŠMT ČR:

 • věk 18 let
 • středoškolské vzdělání

Poznámka: Kurz není vhodný pro ty, kteří powerjógu nepraktikují jako cvičenci. Pravidelné cvičení je podmínkou

Podmínky závěrečných zkoušek:

 • 100% účast na výuce (všeobecná a odborná část)
 • závěrečný písemný test ze všeobecné části
 • 20 hospitační hodiny + popis lekcí (minimálně 16 lekcí powerjógy + 4 lekce ostatních stylů jógy)
 • závěrečný písemní test z části odborné
 • praktická zkouška (vedení skupiny lidí, odpovědi na otázky a tvorba sekvencí
 • natočení vlastního záznamu základní lekce powerjógy na DVD

 

Certifikace

Instruktor jógy (dokument pro živnosteský, pracovní úřad)

Instruktor jógy (sspecializace powerjóga) - dokument o Vaší odbornosti pro Vás (ne pro úřad)

 

Cena obsahuje:

 • studijní program
 • studijní materiály
 • pojištění instruktorů a členství ve Fitness komoře ČR
 • řádné (ne opravné) zkoušky
 • certifikát o odoborném vzdělání
 • osvědčení o absolvování základního vzdělávacího programu s akreditací MŠMT

Novinky e-mailem