Etika kurzů pro studenty

22. 12. 2016

Nová etika studijních vzdělávacích programů PYA a YW

Studium jógy je poznávací cestou, na které studenti pracují na seberozvoji a sebepoznání. Jsou inspirováni svými lektory, již se snaží studenta uvést do tajů jógy, zdravého pohybu a na základě filosofie seznamují studenty barvitě a motivačně se základy meditativní jógy, stejně jako posturální. V rámci výuky je kombinována teorie s praxí a každý lektor předává informace a své zkušenosti, a tím udržuje systém vzdělávání. Díky praxi a zkušenosti lektorů je možné, že jednu stejnou informaci podají různými slovy, což neznamená, že si protiřečí s ostatními lektory v rámci akademie. Toto je pro studenty velice důležitá informace. Je třeba nechat otevřenou mysl, proto aby do ní informace mohly vstoupit, a možná v ní způsobily i „lehký nepořádek“. To pomáhá rozbourat stereotypy a nově vše přeskládat do kupy, vytvořit novou celistvost a jistotu, o kterou se dále při předávání informací svým žákům studenti opírají.

 

Základní motto Power Yoga Akademie zní: „Není dobrá a špatná jóga, není pouze černá a bílá barva, ale existuje spektrum přístupů a šíře duhy, aby si každý mohl vybrat, co jemu vyhovuje.“ Snažíme se, aby všichni mohli být sami sebou a nemuseli slepě poslouchat, když někdo říká: „Jen toto je pravda!“ Proto v Akademii učíme celé spektrum přístupů k józe. Po studentech požadujeme, aby dodržovali etické zásady studenta, spoluvytvářeli pozitivní prostor pro sebe, všechny ostatní i pro samotnou výuku.

 

Absence a docházka

Vzdělávání v Power Yoga Akademii je kontinuální a tento princip nedovoluje studentům chybět na výuce. Ze závažných, doložených důvodů, je možné omluvit maximálně jeden den v rámci výuky. Chybí-li student o půlden více, je povinen zpracovat seminární práci jako kompenzaci za nepřítomnost. V případě většího časového úseku, pozdních příchodů nebo předčasných odchodů z výuky nebude umožněno studentovi dokončit vzdělávací program. Proto zájemcům o studium doporučujeme, aby dobře zvážili svůj čas, který budou muset kurzu věnovat, a na tomto základu se rozhodli, zda-li studium zvládnou. Pozdní příchody ruší kontinuitu výuky, a tím i ostatní studenty.

 

Absence z důvodu nemoci

Na výuku lze přijít jen v dobrém zdravotním stavu dovolujícím jógovou praxi. Polehávání a necvičení v rámci praktické výuky není možné a je důvodem k opuštění výuky. Student je na výuce aktivní a aktivita ve výuce je součástí podmínek dokončení studia. Pokud student onemocní, je třeba kurz ukončit a přeřadit jej do dalšího kurzu.

 

Průběh výuky

Výuka je kombinovaná. V rámci prezenční výuky probíhá teorie a praxe, které se vzájemně prolínají. V průběhu dne je čas na lehký oběd a další menší přestávky, které stanovuje hlavní lektor dne. Na jednotlivých vzdělávacích víkendech (i prodloužených) jsou studentovi zadávány úkoly, které je nutné splnit do dalšího termínu výuky. Seminární práce jsou součásti studia, tzv. nekontaktních hodin, a jejich zpracování je povinné.

 

Studijní povinnosti

K závěrečným zkouškám budou připuštěni pouze ti, kteří budou mít splněny všechny požadavky (včetně docházky) a odevzdány veškeré práce.

 

Jídlo a občerstvení v rámci výuky

Na vzdělávací program přijďte včas, lehce najezení. Program začíná jógovou praxí. Obědová pauza umožňuje doplnění energie. Je třeba dávat pozor na lehkou a dobře stravitelnou stravu, protože po polední pauze není cílem spát, ale být schopný kvalitního sledování výuky. Na přednáškách a praxi není možné jíst!!!! Nápoje do sálu je možné brát v plastu, kávu a čaj lze pít pouze v recepcích studií.

 

Natáčení a záznamy

V rámci výuky je zakázáno pořizovat zvukový i obrazový záznam.

 

Závaznost dodržování

Vyplněním přihlášky a uhrazením školného student souhlasí s dodržováním etického kodexu a je si vědom následků v případě jeho porušení.

Novinky e-mailem