Časové rozložení kurzů

Časy výuky se zhruba pohybují:

Čtvrtek 9.00/12.30-16.00, Pátek 9.00-16.00, Sobota 11:00-19:00 a Neděle 11.00-16.00 hodin.

Víkendové kurzy zhruba:

Pátek 18:00-21:30, Sobota 11.00-18.00, Neděle 11.00-16.00 hodin,

Všeobecná část (Čtvrtek 8.00-17.00, Pátek 9.00-17.00).

Místa konání kurzů

Kurzy probíhají v:

Energy Studiu HOME (Hellichova 1, Praha 1)

Energy Studiu HEAVEN (Uruguayská 11, Praha 2)

Etnosvět, Legerova 40, Praha 2.

 

Všeobecná část ve školícím středisku:

Marianeum (Máchova 7, Praha 2) nebo FTVS UK (José Mártího, Praha 6).

 

Před začátkem každého výukového bloku kurzu Vám cca 10 dní předem přijde pozvánka na kurz s upřesněním místa konání a časovým harmonogramem.

 

Zkoušky

Každý základní vzdělávací program je zakončený zkouškou, dle stanovených pravidel. Nejdříve se skládá zkouška ze všeobecné části (během výukového víkendu odborné části, upřesněno v organizačních pokynech). Zkouška z odborné části kurzu probíhá na základě podmínek kurzu, které jsou vypsány v charakteristice. Zkouška je písemná i praktická.Novinky e-mailem