Časové rozložení kurzů

Časy výuky se zhruba pohybují: čtvrtek 9.00/12.30-17.00, pátek 9.00-16.00, sobota a neděle 11.00-17.00, pondělí 9.00-16.00 hodin.

Víkendové kurzy zhruba: pátek 18:00-21:30, sobota 11.00-18.00, neděle 11.00-16.00 hodin.

Místa konání kurzů

Kurzy probíhají v Energy Studiu HOME (Hellichova 1, Praha 1), Energy Studiu HEAVEN (Uruguayská 11, Praha 2) nebo ve školícím středisku Marianeum (Máchova 7, Praha 2).

 

Před začátkem každého výukového bloku kurzu Vám cca 10 dní předem přijde pozvánka na kurz s upřesněním místa konání a časovým harmonogramem.

 

Zkoušky

Každý základní vzdělávací program je zakončený zkouškou, dle stanovených pravidel. Nejdříve se skládá zkouška ze všeobecné části (během výukového víkendu odborné části, upřesněno v organizačních pokynech). Zkouška z odborné části kurzu probíhá na základě podmínek kurzu, které jsou vypsány v charakteristice. Zkouška je písemná i praktická.Novinky e-mailem