Časové rozložení kurzů

Časy odborné praktické i teoretické výuky se zhruba pohybují:

  • Čtvrtek 09.00-16.00 hodin
  • Pátek 9.00-16.00 hodin
  • Sobota 11:00-18:00 hodin
  • Neděle 11.00-16.00 hodin

Víkendové kurzy:

  • Pátek 18:00-21:30 hodin
  • Sobota 11.00-18.00 hodin
  • Neděle 11.00-16.00 hodin

Všeobecná část: probíhá online

Místa konání kurzů

Kurzy probíhají v:

Energy Studiu HOME (Hellichova 1, Praha 1) - není-li uvedeno jinak. 

Před začátkem každého výukového bloku kurzu Vám cca 7 dní předem přijde pozvánka na kurz s upřesněním místa konání a časovým harmonogramem.

 

Zkoušky

Každý základní vzdělávací program je zakončený zkouškou, dle stanovených pravidel. Nejdříve se skládá zkouška ze všeobecné části (během výukového víkendu odborné části, upřesněno v organizačních pokynech). Zkouška z odborné části kurzu probíhá na základě podmínek kurzu, které jsou vypsány v charakteristice. Zkouška je písemná i praktická.



Novinky e-mailem