Platební podmínky

 1. Přihláška se stává závaznou v den přijetí na email organizátora; obratem jsou zaslány platební podmínky.
 2. Přihláška je platná až na základě přijetí platby celkové částky kurzovného, nebo registračního poplatku, dle stanovených podmínek; úhrada musí být provedena do 7 dní od data odeslání platebních podkladů.
 3. V případě, že není kurzovné uhrazeno v řádném termínu, přihlášený je vyzván k jeho úhradě; ta musí být připsána na účet Power Yoga Akademie s.r.o. do 7 dnů.
 4. Pokud nebyly dodrženy podmínky první výzvy k úhradě, klientovi je zasláno upozornění o stornování jeho přihlášky a vyřazení z kurzu. Jeho místo je nabídnuto náhradníkům.

Platební podmínky ČESKO

Power Yoga Akademie nabízí v rámci svých základních instruktorských kurzů jógy 2024 možnost platby: EARLY BIRD - cena kurzu o 2 tisíce nižší. Je-li 2 měsíce před začátkem kurzu celé kurzovné uhrazeno, cena je nižší o 2 tisíce, než při pozdější úhradě.

Platbu za celý kurz je možno rozložit do menších částí.

Při registraci do kurzu je nutné uhradit nevratnou zálohu 3000 Kč. Touto rezervační zálohou je zajištěné vaše místo na kurzu.

Cena kurzu 150 hodin:

 • Early Bird: 21900 Kč
 • Plná cena: 23900 Kč

Cena kurzu 200 hodin:

 • Early Bird: 29900 Kč
 • Plná cena: 31900 Kč

Platební podmínky základních kurzů

Registrační poplatek: 3000,- Kč, splatnost 7 kalendářních dnů, při neuhrazení je místo postoupeno náhradníkům. Poplatek je nevratný a nepřeveditelný na další osoby. 


Prosíme, zvažte, své časové možnosti před nástupem do kurzu – dle podmínek k závěrečným zkouškám je nutné splnit docházku (omluvit lze 1 - max 2 dny absence (nahrazeno zadáním úkolu) u 150h i 200h programu - po předchozí domluvě. Absenci není možné řešit zpětně).

Doplatek 20 900,-Kč/28 900,- Kč lze uhradit vcelku nebo na 3 splátky:

 • 1. splátka (7000,- Kč/ 10000,-Kč)
 • 2. splátka (7000,- Kč/ 10000,-Kč)
 • 3. splátka (6900,- Kč/ 8900,-Kč)

Jak probíhá platba EARLY BIRD?

 • Platbu provádějte vždy se stejným variabilním symbolem, aby platba byla v systému spárována.
 • Jedná-li se o platbu EARLY BIRD, 2 měsíce před začátkem kurzu musí být celá částka uhrazena. V tom případě ponižte jednu ze splátek, nebo celkovou částku kurzu o 2000 Kč.
 • Je-li platba provedena méně jak 2 měsíce před začátkem, cena kurzu je v plné výši.

 

Registrační poplatek - poplatek je nevratný a nepřeveditelný na další osoby. Ze zdravotních důvodů (nutno oficiálně doložit) je umožněno převést přihlášku na jinou osobu nebo zvolit jiný termín kurzu (převod je možný pouze jednou). 

Doplatek - zbývající částka kurzovného k úhradě po odečtení registračního poplatku. Lze jej rozdělit na 3 splátky.

Storno: při včasném zaslání Storno formuláře lze žádat vrácení této části kurzovného.

Přesun kurzu, semináře, workshopu na jiný termín, změna údajů na certifikátu, nedodání podkladů pro certifikát, semináře, workshopu: je možný pouze s poplatkem, ceník zde.  

Opravné zkoušky se řídí ceníkem. Řádná zkouška je bezplatná a součástí kurzu. 

V případě zájmu o rekvalifikační kurzy MŠMT, které nabízíme, je možné proplácet kurzy po dohodě ÚŘADEM PRÁCE (150h programy). V tomto případě si klient uhradí nejprve kurz sám a po úspěšném absolvování základního vzdělávacího programu a smlouvě mezi naším vzdělávacícm zařízením a Úřadem práce, dojde k úhradě programu Úřadem práce na náš účet. Power Yoga Akademie plnou částku vrátí následně úspěšnému absolventovi základního vzdělávacího programu.

Vyřízení žádosti pro ÚP trvá 7 pracovních dnů.

Způsob platby

bankovním převodem či vkladem na účet Power Yoga Akademie s.r.o. pod variabilním symbolem, který je udělený zájemci o vzdělávací kurz při zaslání platebních podkladů na základě vyplněné přihlášky.

 

 • Jste-li absolvent, máte nárok na slevu nadstavbových seminářů. Po přihlášení v nastavení svého profilu nastavte ID. Jedná se o číslo, které máte nahoře na Vašem absolventském diplomu 
 • V ceně programu je zahrnuta programová náplň a základní studijní materiál pro obě části. Dopravu, ubytování a stravu si účastník zajišťuje individuálně.
 • Každý základní vzdělávací program z naší nabídky musí být dokončen nejdéle do jednoho roku od zahájení studia.
 • Osvědčení je vystaveno na dobu neurčitou s platností na území ČR. Je možné požádat o dopis v angličtině potvrzující účast na daném vzdělávacím programu.
 • Pro členy Energy Studií probíhá akce, sleva 10% na základní vzdělávací programy z naší nabídky. Své členské číslo a statut člena ES uvádějte do poznámky v přihlášce (sleva je akceptována pouze předem, nikoli zpětně.)

 

Platobné podmienky - Slovensko

 1. Prihláška sa stáva záväznou v deň prijatia na email organizátora, obratom budú zaslané platobné podmienky.
 2. Prihláška do kurzu je platná až na základe prijatia platby buď celkovej čiastky alebo registračného poplatku, podľa stanovených podmienok. Úhrada musí byť prevedená do 14 dní od dátumu  odoslania platobných podmienok.
 3. V prípade, že nie je kurzovné uhradené v riadnom termíne, prihlásený je vyzvaný k jeho úhrade, tá musí byť uhradená na účet Power Yoga Akademie s.r.o. do 7 dní.
 4. Pokiaľ nebudú dodržané podmienky prvej výzvy k úhrade, klientovi bude zaslané upozornenie o stornovanie jeho prihlášky a vyradenie z kurzu. Jeho miesto bude ponúknuté náhradníkom.

 

V prípade, že je Vaša prihláška na základný vzdelávacie program prijatá viac ako 3 mesiace pre jeho  začatím, je možné uhradiť do 14 dní Registračný poplatok pre vytvorenie rezervácie a doplatok kurzovného  vo 2 splátkach doplatiť podľa platobných podmienok (toto sa vzťahuje len na základné vzdelávacie programy).

 Cena kurzu 150 hodin - SK: 870 €

 1. Registračný poplatok: 125 €: splatnosť do 7 kalendárnych dní, pri neuhradení je miesto postúpené náhradníkom.
 1. Doplatok: 745 € je možné uhradiť v celku, alebo na dve splátky:
 •         1. splátka 372,50 € je splatná 3 mesiace pred začatím kurzu
 •         2. splátka 372,50 € je splatná 2 mesiace pred začatím kurzu

Registračný poplatok je nevratný a neprenosný na inú osobu. Ak sú dôvodom nenastúpenia na kurz závažné zdravotné  dôvody (je potrebné lekárske potvrdenie) je možné previesť prihlášku na nú osobu alebo si zvoliť iný termín kurzu (presun termínu je možný len raz). Poplatok je 125 € so splatnosťou  do 7 dní.

Doplatok kurzovného je možné rozdeliť na dve splátky (pri prihlásení min.3 mesiace pred začiatkom kurzu). Pri včasnom zaslaní storno formuláru je možné žiadať o vrátenie tejto časti kurzovného.

 

Spôsob platby: bankovým prevodom alebo vkladom na účet Power Yoga Akademie s.r.o. pod variabilným symbolom, ktorý je udelený záujemcovi o vzdelávací kurz pri zaslaní platobných podkladov na základe vyplnenej prihlášky.Novinky e-mailem