Nový rekvalifikační program 2014

02. 12. 2013

Instruktor zdravotní tělesné výchovy (specializace Jóga pro zdravá záda) je nový akreditovaný program MŠMT, který garantuje MUDr. Aneta Králová.

Charakteristika základního vzdělávacího programu

Instruktor zdravotní tělesné výchovy se může stát kvalitním poradcem v mnoha wellness, fitness a jógových centrech jako kvalifikovaný odborník pro prevenci civilizačních nemocí a instruktor pomalých forem cvičení.

Ucelený vzdělávací program je zaměřený na vymezení práce se specifickými skupinami klientů se zdravotním omezením a cvičení lidí s onemocněními v rámci metabolického syndromu (vysoký krevní tlak, diabetes II. typu, obezita).

Vychází z nejnovějších poznatků v oblasti fyzioterapie, jógy, pilates, funkčního cvičení, lékařství a výživy.

Velký důraz je kladen na zvládnutí efektivního zapojení středu těla (hlubokého stabilizačního svalového systému páteře) do pohybových vzorců pomalých forem cvičení, techniku správného dýchání a jeho rozvoj pro zlepšení zdraví a nápravu nevhodných stereotypů držení těla.

Problémem současné doby je nadbytek stresu, proto se vzdělávací program věnuje i relaxačním technikám pro zlepšení koncentrace a relaxace na odborných a praktických fyziologických podkladech. Součástí základního vzdělávacího programu je i výuka zdravé výživy a jejího vlivu na celkový zdravotní stav.

V rámci základního vzdělávacího programu Instruktor zdravotní tělesné výchovy studentům vysvětlíme, jak vhodně sestavit lekci a jak zvolit prostředky a pomůcky (overball, velký míč, balanční plošinu a jóga balance board) pro učení správného držení těla a vhodných pohybových stereotypů.

Účastník základního vzdělávacího programu je vzdělávaný odborníky v oblasti fyzioterapie, jógy, pilates, sportovního tréninku, lékařství a výživy na základě mnohaletých zkušeností a nejnovějších poznatků v těchto oblastech.


Novinky e-mailem