NOVINKA: Vliv jógové terapie na orgánové soustavy

31. 01. 2024

Chcete vědět, jak působí jógové pozice, dech, techniky na jednotlivé orgánové soustavy? Seminář pomůže hlubšímu porozumění funkci lidského těla a především, jak ho pozitivně ovlivnit vědomým pohybem, dechem, což následně může vést k hlubšímu vhledu do vlastního života.

Lektorka: Karolína Idris Štraus

Jógová terapie je nový, rostoucí obor, který se zaměřuje na co nejpřesnější aplikaci jógových praktik, které prokazatelně dokáží pozitivně ovlivnit celkový stav klienta s konkrétní diagnózou.

Jedná se o přístup založený na faktech. Je to prostor, kde se jógová filozofie setkává s poznatky moderní doby. Přistupuje k člověku individuálně a bere v potaz nejen konkrétní zdravotní problémy, ale i všechny faktory, které mu vstupují do života.

Seminář "Vliv jógové terapie na orgánové soustavy" má za cíl stručně přiblížit tento rozsáhlý obor, který má hluboký přesah za běžně zavedený pojem "individuální jóga". Seminář pomůže hlubšímu porozumění funkci lidského těla a především, jak ho pozitivně ovlivnit vědomým pohybem, dechem, což následně může vést k hlubšímu vhledu do vlastního života.

Seminář je z části teoretický, ale odnesete si i praktické sestavy a cviky.

Obsah semináře:

Sobota 23.3.2023 - 11:00 - 19:00 hod.

BLOK 1 Terapie v jógovém světě
- principy jógové terapie a terapeutický přístup
- rozdíl mezi lektorem a terapeutem
- praktické instrukce k navýšení terapeutických schopností
- principy trauma senzitivního přístupu

BLOK 2 Jóga, nervový systém a "práce" s bolestí
- anatomie a fyziologie nervového systému
- vjemy, pocity a propriocepce 
- jak "pracovat" s bolestí z terapeutického pohledu jógy, zejména v případě nejčastějších problémech, jako jsou např. bolesti hlavy
- BPSS bolest (Bio-psycho-sociální-sprituální) a "klinika bolesti"
- praktické terapeutické sestavy pro neurologické problémy

Neděle 24.3.2024 - 11:00 - 16:00 hod.

BLOK 3 Jóga a kardiovaskulární a dýchací soustava
- přehled anatomie a fyziologie obou systémů, včetně nejběžnějších zdravotních problémů s nimi spojené
- aplikace jógových technik při potížích
- psychologické faktory, které ovlivňují tento systém
- prevence a způsoby, jak přizpůsobit svoji jógovou praxi z terapeutického pohledu

BLOK 4 Jóga, zažívací trakt a psychická pohoda
- přehled o tom, jak souvisí pohoda našeho zažívacího traktu s našim mentálním nastavením, jak ovlivňuje naši schopnost fungovat v každodennosti
- praktické jógové a terapeutické techniky pro nejčastější problémy trávicího traktu

Přihláška zde.


Novinky e-mailem