Současná „technická“ doba s sebou přináší i možnosti a neomezené prostředky pro vzdělávání se a seberozvoj. V rámci on-line jógové TV Jóga Virtual jsme pro vás připravili výukové workshopy a semináře, které jsou určené pro všechny zájemce z řad studentů jógy nebo široké veřejnosti, kteří mají zájem rozvinout a prohloubit konkrétní jógové téma.

V rámci programů (workshop, on-line kurz, 20–75 minut) strávíte s lektorem čas a proniknete do problematiky daného tématu. Věříme, že on-line vzdělávání, vám pomůže pochopit jógovou problematiku a zefektivnit váš studijní čas. 

ON-LINE HOSPITAČNÍ LEKCE K ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVACÍM KURZŮM

V rámci on-line TV Jóga Virtual je pro studenty vzdělávacích programů možnost založit si tarif Jóga Virtual STUDENT a využít jógové on-line kurzy a výukové workshopy z databáze jako oporu při svém studiu. V rámci tarifu STUDENT můžete absolvovat on-line kurz nebo workshop, které lze započítat jako hospitační hodiny. Na konci každého on-line kurzu nebo výukového workshopu získáte certifikát.

V rámci on-line vzdělávání Jóga Virtual lze nasbírat až 10 hospitačních hodin (z celkových 20 povinných). Absolvováním jednoho on-line kurzu získáte 3 hospitační hodiny, splněním on-line workshopu 2 hospitační hodiny.

Podmínky pro uznání on-line hospitačních hodin:

Pro započítání do hospitačních hodin je nutné doložit certifikát o absolvování programu (automaticky vygenerovaný po skončení programů v PDF). Certifikát se dokládá v tištěné podobě k hospitačnímu listu (s uvedením poznámky do hospitačního listu), a to nejpozději do termínu odevzdání hospitačního listu uvedeného v podmínkách k závěrečné zkoušce. Na certifikátu musí být uvedeno datum aktivace kurzu, nebo workshopu nejdříve po započetí studia. Dřívější data absolvování nejsou akceptována.

 

Jóga Virtual je zde pro vaše pohodlné domácí praktikování jógy. Různé styly jógy včetně dětské i těhotenské jógy, zajímaví a inspirativní lektoři jógy z různých koutů republiky a mnohých jógových center vás bude inspirovat na cestě jógy.

Na Jóga Virtual lze čerpat tyto tarify

  • jako předplatitel Jóga Dnes, který má JV Tarif basic zdarma a v něm dané počty videí
  • jako zájemce o vzdělávání, který využívá JV Tarif Student, který obsahuje: 2 online kurzy, 1 DVD ke stažení offline, 2 výukové workshopy

Více informací na www.jogavirtual.czNovinky e-mailem