Mgr. Martina Barchánková

Certifikace

Lektorka všeobecné části vzdělávacích programů

Lektorka vzdělávacího programu Cvičitel seniorů - Instruktor pro zdravé a aktivní stárnutí

Pracovní zkušenosti

 • 2002 – nyní Lektorská činnost - VOŠ Svatojánská kolej - speciální pedagogika; kurzy pořádané Power Yoga Akademií – psychologie komunikace a pedagogika
 • 1995 – nyní Vedení nestátního zdravotnického zařízení Klinická logopedie, Dobřichovice
 • 1993 – 1995 Jedličkův ústav a škola pro tělesně postižené hl. m. Prahy – klinický logoped

Vzdělání

 • 2009 Kurz Palatolalie na Foniatrické klinice v Praze 2
 • 2008 Zahájení doktorského studia na UK PedF ve studijním oboru speciální pedagogika
 • 2007 Zakončení studia na České akademii wellness
 • 1999 - 2006 Kombinované doktorské studium na Univerzitě Karlově Pedagogické fakultě ve studijním oboru speciální pedagogika
 • 1995 Atestace v oboru klinická logopedie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze
 • 1994 Postgraduální kurz reedukace hlasu metodou nazalizace na Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze 4
 • 1993 Kurz Afaziologie na Neurologické klinice v Praze 4
 • 1988 - 1992 Zakončení denního studia na UK PedF Praha v oboru speciální pedagogika státními zkouškami z logopedie, somatopedie a psychopedie, titul Mgr.
 • 1987 Zakončení studia na Střední knihovnické škole v Praze 4, maturitní zkouška

 

Osobní údaje

Novinky e-mailem