Nové letní workshopy s Václavem Krejčíkem (technika pozic i jóga mysli)

02. 05. 2022

Prezenční workshop, ale také online workshopy. Kontaktní energie při setkání se je nejlepší způsob praxe jógy, ale jsou také témata, která kontakt nevyžadují. Naopak - můžete šetři čas a finance, i přesto se něco nového naučit. A co říká Vašek o jednom ze svých workshopů? 

A co Vašek říká o workshopu, který je jeho nejoblíbenější? Tedy o workshopu zaměřeném na historii a filozofii

"Toto je můj nejmilejší workshop. Sám ze své zkušenosti vím, jak je opora ve staré tradici, filozofii a také v Pataňdžaliho systému jógy, mocná pomoc pro současnou dobu. Víra v to, že existuje něco víc - nás převyšujícího, je pro mě zásadní. Není třeba dávat přívlastky tomu, co nás převyšuje. Stačí jen věřit, a to je proces, kde jsme schopni odevzdat, netlačit a plynout v rytmu času.

Vím, že filozofie bývá v základních kurzech jógy resp. u zájemců o studium jógy nezajímavá, upozadněna. Tak to na začátku prostě bývá. Nejdřív člověka zajímá práce s tělem, potřebuje se naučit s ním pohybovat, zjišťuje jeho možnosti a ve chvíli, kdy ho pozná, se mu otevře další prostor pro vnímání sebe sama. Často vzniká tvz. prázdné jezero - prostor, kde stojíte, váháte a zjišťujete, kam jít. Je to vyčkávání, co “nového” přijde - nechcete se nudit, nebo stát na místě, zklamat se. V tomto období můžete jógy nechat, protože vám už “nenabízí” ve fyzickém uspokojení víc. Můžete "toužit" objevit víc...a tím bude třeba filozofie, moudra, nějaká...esence. A také je možné, což není špatné, že vám fyzické uspokojení stále stačí a tak cvičíte a zkokonalujte ásany.

A právě zde je nový prostor rozvíjet se. VK dodává: "Pro mě je toto posun v józe. Stát na hlavě umím, pozici osmi úhlu také - i v 50 letech. Nevím, jak být ještě více dokonalejší ve svém těle? Netoužím prostupovat “klíčovou dírkou”. Toužím být jen…spokojený. A spokojenost je pro mě míra - rovnováha. V józe je to celistvost".  

Hlásit se na workshop nemusíte pokud nemáte o filozofii a žitou filozofii zájem. Hlásit se ale můžete, pokud cítíte, že i za jógovými pozicemi je něco víc ukryto. 

Pokud se ptáme Vaška k jeho vztahu k dávným moudrostem, dodává? "A já v sobě stále slyším verše Bhagavadgíty, které mluví za vše":

1. “Jsem zlatá šnůra na níž jako perly jsou navlečeny všechny světy a všechny životy. Jsem věčné sémě kvetoucí ve všechny bytostech”. 

2.“Jsem tajemství mezi tajemstvími. Jsem mlčení, za hlukem všech skutečností. Jsem vědění, jsem předmět vědění, jsem cíl vědění".

Chcete-li tedy vykročit dál, zkuste to. Dotknout se něčeho...čeho se dotknout nedá. Společně s lektorem budete hovořit, naslouchat a diskutovat, a to vše v rámci ZOOM workshopu týkajícího se filozofie jógy, jejího poselství síly. 

Tyto workshopy jsou určené všem, kteří mají zájem o jógu. Nejsou určené pouze instruktorkům jógy, ale všem, kteří mají zájem... poznat, rozvíjet se i sám sebe poznat. 


Novinky e-mailem