Jinová jóga

Jinová jóga je forma jógy, která se zaměřuje na pomalé a hluboké protažení a uvolnění pojivových tkání. V jinové józe se pozice drží po delší dobu (obvykle 3-5 minut).

Jinová jóga je často označována jako "jóga pro klidnou mysl", protože se v ní používají techniky meditace a pozice jsou navrženy tak, aby podporovaly uvolnění a uklidnění mysli.

Po získání certifikátu mohou absolventi začít vyučovat jinovou jógu jako certifikovaní instruktoři (pokud mají zároveň ukončený základní kurz opravňující k výuce jógy).

V jinové józe se pracuje s tzv. "yin" tkáněmi, jako jsou šlachy, vazy a klouby, které jsou obvykle vystaveny menšímu rozsahu pohybu a mohou být vlivem sedavého způsobu života nebo stresu velmi napjaté. Pomocí pozic se tyto tkáně uvolňují a zlepšuje se tak pohyblivost a pružnost celého těla.

V jinové józe se také pracuje s energetickými kanály (meridiány) podle tradiční čínské medicíny a snaží se stimulovat tok energie v těle.

Pozice jsou obvykle vykonávány na zemi a využívají se různé pomůcky, jako jsou bloky, polštáře a deky, aby se dosáhlo co největšího pohodlí a uvolnění. Jinová jóga se může kombinovat s dalšími formami jógy, jako je například Hatha jóga nebo Vinyasa jóga, aby se vytvořila různorodá a vyvážená lekce.

Studijní náplň:

Školení zahrnuje teoretickou a praktickou část.

Teoretická část:

  • Historie jinové jógy a vztah k tradičnímu józe.
  • Základní principy jinové jógy.
  • Anatomii a fyziologii klíčových oblastí těla, jako jsou klouby a tkáně.
  • Použití pomůcek, jako jsou bloky, polštáře a deky.
  • Bezpečnostní opatření pro praktikování jinové jógy, včetně upozornění na možné zranění a rizika.

Praktická část:

Praktická část školení se zaměřuje na následující aspekty:

  • Základní a pokročilé jinové pozice, včetně správného provedení a použití pomůcek.
  • Dýchání a meditace v rámci jinové lekce.
  • Vedení lekce jinové jógy, včetně návrhu a výběru vhodných pozic, propojení s dýcháním a meditací, a pozorností k individuálním potřebám studentů.
  • Práce s různými skupinami studentů, včetně těhotných žen, starších lidí, lidí s určitými zdravotními obtížemi nebo sportovců.

Školení zahrnuje 120 minutovou lekci jinové jógy na začátku každého školícího dne a dvacetiminutovou relaxaci na konci (či v průběhu) každého školícího dne.

Cena zahrnuje:

- studijní náplň
- certifikát o absolvování

Termín 11. 01. - 12. 01. 2025
Instruktor: Klášterecká Romana
Místo konání: Happyoga - Brno
Cena: 4 250 Kč
Cena pro absolventy: 4 050 Kč
Počet kreditů: 5
Připravuje se

Novinky e-mailem