Jóga pro zdravá záda

Nadstavbový program - 50 hodin

Kurz Jóga pro zdravá záda je zaměřený na práci se specifickou skupinou klientů se zdravotním omezením - poruchami pohybového systému (vertebrogenní či kloubní obtíže).

 

Kurz Jóga pro zdravá záda je nadstavbovým programem.
Podmínkou k přihlášení je absolvovaný 150h či 200h kurz Instruktor jógy (akreditace MŠMT/Yoga Alliance).

Vzdělávací program vychází z nejnovějších poznatků v oblasti rehabilitace, jógy, funkčního cvičení. Velký důraz je kladen na zvládnutí efektivního zapojení středu těla (hlubokého stabilizačního svalového systému páteře), techniku správného dýchání a jeho rozvoj pro zlepšení zdraví a nápravu nevhodných pohybových stereotypů.

Problémem současné doby je nadbytek stresu, proto se vzdělávací program věnuje i relaxačním technikám pro zlepšení koncentrace a relaxace na odborných a praktických fyziologických podkladech.

Náplň kurzu:

Klient s vertebrogenním problémem

 • Základní anatomie a fyziologie pohybového systému
 • Fyziologické postavení - klouby, svaly, měkké tkáně
 • Správné držení těla, osy těla, opěrné plochy těla
 • Vzory pohybu - fyziologie versus patologie (řízení, software)
 • Vadné držení těla, poruchy statodynamiky páteře, skoliózy
 • Základní diagnostika pohybového aparátu
 • Svaly (hypotonie, hypertonus, dysbalance) - horní a dolní zkřížený syndrom
 • Onemocnění páteře – obratlů a meziobratlových plotének
 • Onemocnění kloubů – artróza, revmatická onemocnění
 • Stavy po úrazech a operacích pohybového systému 
 • Princip vývojové kineziologie
 • Hluboký stabilizační systém páteře - teorie a praxe  (bránice, pánevní dno, dech)

Principy jógové terapie

 • Vývojová kineziologie v jógových ásanach
 • Pránájáma pro zdraví
 • Relaxační techniky
 • Zdravý jógový pohyb
 • Specifická onemocnění - základní pohybová, interní, neurologická onemocnění a další onemocnění - přizpůsobení cvičení - jógová terapie

Psychosomatika a vliv na zdraví

 • Psychologický aspekt cvičení jógy

Metodika a didaktika lekce Jógy pro zdravá záda

 • Správná technika jógových ásan z hlediska zdravého pohybu
 • Obecné principy tvorby lekce
 • Sestavení lekce pro zdravá záda - pozdrav slunci, vhodný výběr ásan
 • Práce s klientem s vertebrogenními obtížemi - individuálně / ve skupině

 

Podmínky absolvování:

 1. Základní znalost ásan, principů jógy a zdravého pohybu
 2. Schopnost praktického vedení lekce
 3. 100% Účast na výuce
 4. Aktivní příprava a aktivní účast po dobu kurzu
 5. Zpracování a odevzdání seminární práce na téma: Aplikace postupů pro individuálního klienta (Individuální práce s klientem a vytvoření cvičebního programu v rámci jógy pro zdravá záda)

Cena zahrnuje:

 • studijní materiál - sylabus
 • studijní náplň
 • certifikát o absolvování

Cenu lze rozdělit na 2 poloviční splátky. 

Novinky e-mailem