Jógová terapie

Celostní holistický přístup jógové terapie se vyznačuje harmonizováním jednotlivých složek člověka. Pančakóša (5 obalů, těl) je základ celistvosti lidské bytosti a techniky jógy působí na jednotlivé části. Ovlivňují oblast fyzickou a mentální v úrovni tří základních těl: fyzické, emocionální (mysl a emoce) a příčinné.

Podmínky účasti:

 • Jógové vzdělání - základní kurz jógy (min. 150 hodin) - doložení certifikátu
 • 100% docházka 

Na závěr kurzu zpracování seminární práce na zadané téma a odborný test.

Charakteristika

Praxe ásan zvýšuje propriocepci na základě jógových a vývojových pozic, principů řízeného pohybu a vědomé pozornosti. Ta se uplatňuje při zdravém jógovém pohybu a regeneraci fyzického i mentálního těla. Po prvotním očistění těla i mysli může dojít k práci s vitálními energiemi tzv. váju. Když dojde k ovlivnění fyzické a energetické vrstvy, jejímiž součástmi je i obsah mysli a emoce, je praxe vystavěna na základě filosofického vnímání člověka. Celý filosofický systém a praxe jógy vedou k vnitřní transformaci a přenastavování hodnot. To vše dohromady tvoří ucelený koncept péče o člověka a vede ho k objevení vlastní cesty sebepoznání, která je hluboce efektivní pro přenastavení těla, mysli a směřování k pochopení otázky: „Kdo jsem já?

Jógová terapie je celostní přístup a všem složkám bytosti věnuje určité typy technik, které jsou vhodné pro celkovou vyrovnanost, hledání vnitřního klidu a štěstí.

 

Více info o Jógové terapii najdete v článku ZDE.

Náplň:

 • Čtyři cesty jógy s ohledem na jógovou terapii
 • Jógová filosofie (advaita védánta a sámkja, texty)
 • Principy jógové terapie
 • Teorie pěti kóš a její využití v jógové terapii
 • Techniky pro ovlivnění složek pančakóši
 • Řízení pohybu (mozek a řízení organismu)
 • Vývojová kineziologie a lokomoční stadia
 • Vývojová kineziologie v jógové terapii
 • Principy zdravého pohybu
 • Svaly nebo tělo jako jeden sval
 • Základní diagnostika klienta
 • Principy jógové terapie a jejich aplikování do posturálních směrů jógy i do běžného života
 • Modifikace ásan s pomůckami
 • Role instruktora - dynamika vztahů v lekci
 • Pránájáma
 • Dech a posturální jóga
 • Dech a emoce
 • Principy restorativní jógy
 • Relaxační techniky
 • Techniky sebezkoumání
 • Vliv mysli na tělo
 • Ajurvéda, výživa a její propojení s jógovou terapii
 • Marmová terapie
 • Propojení fyzické a energetické úrovně – nádí, bandhy, čakry
 • Zdravotní oslabení
 • Práce se specifickými skupinami

Cena zahrnuje:

 • studijní materiál - sylabus
 • studijní náplň
 • certifikát o absolvování

Novinky e-mailem