Principy zdravého pohybu v józe

…cvičte a neničte se

Základem semináře Principy zdravého pohybu v józe je využití poznatků z biomechaniky, vývojové kineziologie a fyziologie lidského těla pro optimalizaci zdravého pohybu v józe. Tyto poznatky jsou praxí ověřeny a stojí na empirických i odborných základech.

V rámci dvou víkendů se seznámíte s:

 • Kineziologií a fyziologií řízeného pohybu
 • Propojením těla a mysli, působením psychiky na pohyb lidského těla
 • Anatomii pohybového aparátu (svaly, kosti, fascie, svalové řetězce)
 • Diagnostikou pohybového aparátu
 • Jógovými ásanami na základě různých fyzioterapeutických konceptů
 • Průpravnými a terapeutickými pozicemi a cviky
 • Principy aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • Ovlivněním a vlivu kořenových kloubů /ramene a bedra/ a dále nohy, chodidla a ruce.

Seznámíte se s principem řízeného pohybu, optimálního držení těla a prakticky si zacvičíte a budete trénovat ásany a jejich techniku.

 

Pohyb je život. Tělo je naším prostředkem pohybu, komunikace. V těle máme zapsány všechny životní zkušenosti fyzické, ale i psychické. Pohyby našeho těla jsou neskutečně různé: od funkčních pohybů až po spontánní či reflexní pohyby těla.

Aby naše tělo fungovalo správně, potřebujeme i stabilitu i mobilitu. K mobilitě i stabilitě je zapotřebí vědomí. Abychom mohli dosáhnout vědomé úpravy těla, ať už v pohybu nebo ve statice, potřebujeme docílit rovnováhy mezi mobilitou a stabilitou. Abychom byli stabilní, potřebujeme jako základní podporu mobilitu, a abychom byli mobilní, potřebujeme stabilní základ.  Stabilita a mobilita jsou úzce propojeny.

Dech je to, co spojuje život s vědomím, dech sjednocuje tělo s myšlenkami. Prostřednictvím dechu jsme zapojeni do nepřetržitého dialogu mezi naším vnitřním já a světem. Potřebujeme vědomě vnímat svůj dech, a tím podpořit své sebeuvědomění. Toto uvědomění nám přinese uvolnění a energii. Uvědomění je proces neustálého se učení a změny.

Potřebujeme se naučit pohybovat co nejefektivněji. Samozřejmě, že je téměř nemožné, a (ani se to neděje, ani při józe často .. ), abychom si plně uvědomovali každý svůj pohyb. Ale co lidské tělo dokáže, je vytvoření pohybu na principu kinetických řetězců, které jsou na podvědomé úrovni zapsány do pohybových vzorců. Proč si nevytvořit ty správné pohybové stopy v CNS.

Naučit se správně pohybovat, naučit se uvědomění si pohybu, mít jasnou představu o pohybu vlastního těla. Podnětem k pohybu je motivace, která se častým opakováním mění ve zvyk. Každý máme nějaké pohybové návyky, které se promítají i do života i do pohybové aktivity (cvičení).

 • Studijní materiál
 • Výukový program
 • Certifiká

Novinky e-mailem