TEENS jóga

Školení určené pro všechny lektory, kteří cítí důležitost v zaměření na tuto věkovou skupinu. V současné době je tato věková skupina velmi přehlížená  a spojována pouze se sociálními sítěmi. Tyto dospívající děti se v době dospívání potýkají s mnoha faktory, které je ovlivňují a současně jsou na ně kladeny velké nároky. 

Obsah:

Specifikace skupiny z pohledu fyzického:
- lekce jógy pro teens 

Specifikace skupiny z pohledu psychického:
- změny chování v tomto období a jaké jsou příčiny psychických traumat (nízká sebehodnota, hledání sebe sama v sociálních skupinách).

Specifikace skupiny po stránce mysli:
- jak pracovat se vzteky, strachy, práce s negativními emocemi.

Jak komunikovat s teenager:
- hledání cesty ke vzájemnému respektu, důvěře (důležitá témata, motivační karty, motivační hry).

Termín 13. 04. 2024 11:00 - 18:00
Instruktor: Pánková Iva
Místo konání: Energy Studio Praha 1
Cena: 2 250 Kč
Cena pro absolventy: 2 050 Kč
Počet kreditů: 5

Novinky e-mailem