Instruktor zdravotní tělesné výchovy (specializace Cvičení seniorů)

Instruktor zdravotní tělesné výchovy je rekvalifikační vzdělávací program akreditovaný MŠMT. Specializace Cvičení seniorů je určena pro cvičitele fitness, terapeuty, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a pomáhající profese zaměřené na seniory, která využívá pohybu zejména ke stabilizaci stavu seniorů, k zastavení progrese stárnutí, k celkovému zlepšení zdatnosti a funkčního stavu seniora, a přitom respektuje specifikace stárnutí.

 

Charakteristika

Seniorské populace neustále přibývá, jednotlivci se dožívají vyššího věku a průměrný věk stoupá. Jednou z příčin je moderní společnost s dobrou sociální sférou a kvalitní lékařská péče. Mnoho seniorů se však dožívá vyššího věku za cenu imobilizace a zhoršené kvality života. V nabídce vzdělávání lékařských a sportovních fakult či jiných vzdělávacích center zcela chybí programy zajišťující vzdělání instruktorů pohybových aktivit pro seniory pro laickou veřejnost. Sestavili jsme proto ucelený program vzdělávání pro cvičitele fitness, terapeuty, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a pomáhající profese zaměřené na seniory, který využívá pohybu zejména ke stabilizaci stavu seniorů, k zastavení progrese stárnutí, k celkovému zlepšení zdatnosti a funkčního stavu seniora, a přitom respektuje specifikace stárnutí.

Cíl

Cílem kurzu je vybavit absolventy obecnými znalostmi anatomie, fyziologie, první pomoci, pedagogiky, dietetiky, sportovního tréninku a specifickými znalostmi fyziologie stárnutí, patofyziologie a terapie nemocí stáří, psychologie, sociální problematiky, metodikou a cvičebními postupy tělesné výchovy založené na fyzioterapeutickém podkladě ale i jógovými směry a dalšími cvičebními styly. Absolvent se naučí prakticky vést pohybové programy a komunikovat a motivovat seniory, tak aby respektoval stáří.

Profil absolventa

Instruktor zdravotní tělesné výchovy se specializací na cvičení seniorů dokáže vést cvičební jednotky a pohybové aktivity zaměřené na seniory. Dokáže vybrat nejvhodnější cvičební prostředky a metody s cílem stabilizovat a zlepšit fyzické schopnosti klienta. Postupuje podle didaktických zásad posloupnosti a přiměřenosti s ohledem na aktuální stav klienta tak, aby cvičební plán byl individuálně optimálně zaměřen, pozitivně ovlivňoval celkový stav klienta a nepřetěžoval jej. Do cvičebních lekcí bude umět aplikovat prvky řady pohybových stylů od fyzioterapeutických metod přes pilates, hathajógu po tchaj-čchi čchuan.

Podmínky stanovené MŠMT ČR:

 • věk 18 let
 • středoškolské vzdělání

Podmínky závěrečné zkoušky:

 1. Základní znalost metodiky cvičení se seniory

 2. Účast na výuce v rámci základního vzdělávacího programu Instruktor 

  zdravotní tělesné výchovy (specializace Cvičitel seniorů)

 3. Písemný test ze všeobecné části

 4. Písemný test z odborné výuky

 5. Seminární práce + obhajoba

 6. Natočení lekce Cvičení seniorů na DVD

 7. Splnění 10 hospitačních hodin + jejich analýza

 8. Praktické vedení lekce

 

Cena: 16 850,-Kč zahrnuje:

 • pojištění instruktora
 • studijní skripta (odborná část, všeobecná část)
 • výukový program
 • všeobecnou část
 • závěrečná zkouška
 • certifikát o odoborném vzdělání
 • osvědčení o absolvování základního vzdělávacího programu s akreditací MŠMT

Novinky e-mailem