Základní kurz: Instruktor jógy

Specializace: powerjóga, hathajóga

Jóga ve své kráse a tradici. Jógový pohyb na základě vývojové kineziologie, indická tradice s plným vnímáním západního světa a důraz na vědomou pozornost k dechu naplňuje učitelský kurz pro nové instruktory jógy.

Charakteristika základního vzdělávání

Jóga ve své kráse a tradici. Jógový pohyb na základě vývojové kineziologie, indická tradice s plným vnímáním západního světa a důraz na vědomou pozornost k dechu naplňuje učitelský kurz pro nové instruktory jógy. Instruktor se naučí vnímat spektrum přístupů v józe a na závěr rozvíjí zvolenou specializaci - powerjóga/ hathajóga. Ucelený, celistvý a jedinečný koncept vzdělávání instruktorů jógy je zaměřený na schopnost každého z absolventů - umění učit.

Vzdělávací program Instruktor jógy - 150 hodin, akreditovaný MŠMT (akreditace MŠMT-30758/ 2021-4 platná do 3.2.2025

Kombinované studium - časová dotace: 150 hodin: 50 hodin teoretické výuky, z toho 20 hodin prezenčně a 30 hodin distančně, a 100 hodin praktické výuky hodiny.

Vzdělávací program RYT200 – Yoga Teacher - 200 hodin, akreditovaný Yoga Alliance.

Časová dotace: 200 hodin, kontaktní hodiny: 170, nekontaktní hodiny: 30

Instruktor jógy (styly - powerjóga, hathajóga)

 

Termíny kurzů

Obsah vzdělávacího programu

  • Lidské tělo a zdravověda (anatomie, fyziologie, první pomoc, psychologie a výživa)
  • Jógová filosofie a vývoj jógy, jóga v běžném životě
  • Pančakóša, jako základní princip vnímání jógové praxe
  • Osmistupňová stezka jogína – Pataňdžaliho systém jógy
  • Technika a adaptace jógových pozic (ásan), dechových a dalších tradičních jógových technik
  • Jemně hmotná fyziologie jógy (nádí, energie, čakry)
  • Relaxační, koncentrační a meditační techniky
  • Didaktika – metodika lekcí jógy (powerjóga, hathajóga)
  • Specifické skupiny (děti, senioři, vertebrogenní poruchy, sportovci)
  • Etika instruktora jógy a umění komunikace

 

Pravidla studia

Studium je rozděleno do prodloužených víkendů (čt–ne nebo pá-ne), víkendové kurzy (pá večer-ne, všeobecná část čt-ne). V rámci kurzu je vyžadována 80% účast pro splnění všech stanovených podmínek.

Kurz probíhá formou kombinovaného studia – část studia prezenčně a část studia distančně, tzn. samostudiem z doporučených materiálů. Okruhy témat pro samostudium jsou: anatomie, fyziologie, první pomoc, výživa a ajurvéda. Pro samostudium Akademie poskytne seznam doporučené literatury a některé sylaby, které jsou v online prostředí. 

V rámci kurzu MŠMT 150 hodin i RYT 200 hodin je možné z vážných a doložených důvodů omluvit 20% z celkové časové dotace. 

Doporučujeme všem zájemcům o studium, aby předem zvážili svůj čas pro studium, a předešli tak případnému ukončení studia z důvodu nedodržení časové povinnosti určené ke studiu.

V rámci kurzu jsou předem stanovené samostatné práce a hospitační lekce, které jsou součástí vzdělávání.

Složení zkoušek musí nastat do 1 roku od začátku studia.

Na kurz se závazně přihlásíte zaplacením nevratné zálohy. V případě nemožnosti účastnit se kurzu nevratná záloha (registrační poplatek) propadá. Máte možnost ho jedenkrát převést na náhradníka.

 

Co budete umět?

V rámci základního kurzu se naučíte vést základní lekci jógy s přístupem power jóga a hatha jóga. Pro prohloubení metodiky můžete zvolit specializaci. Každá specializace má jiné časové podmínky. Specializace: power jóga, hatha jóga, jóga pro zdravá záda, jógová terapie, vinyasa jóga, dětská jóga, jóga pro těhotné, jóga pro seniory a akrojóga jsou metodické nadstavby.

Powerjóga - dynamický, plynulý a zároveň pomalý styl jógy, který v základu pozdravu slunci rozvíjí jednotlivé ásany na základě dechu a s vědomím středu těla. Skloubením jednoduchosti, individuality klienta, zdravotního hlediska a jógových ásan dochází k vědomému cvičení powerjógy, která je komplexním tréninkem fyzického těla a také mysli. Základem jógy je ztišení, a to v rámci dynamicky plynulé powerjógy nastává souhrou dýchání, směřováním pozornosti, respektováním zásad jógy a pozic v komplexním systému tvorby sekvencí.

Hathajóga - studenti se učí přístupu šivanandova pojetí jógy v kombinaci bihárské školy jógy. Hathajóga se stala tzv. fyzicky nenáročnou cestou vedoucí k harmonii těla, duše a mysli, stala se tzv. „tělocvikem západua je zaměřena především na zvládnutí dechových technik, vhodného a bezpečného zaujetí ásan a správného držení těla, relaxačních, koncentračních a částečně i meditačních technik. Díky klidnému tempu je hathajóga vhodná pro široký okruh lidí.

 

Základní vzdělávací programy jsou složené zde dvou částí:

První část - všeobecná, tzv. zdravotní minimum, v níž jsou zařazeny předměty: anatomie, fyziologie, první pomoc, úvod do pedagogiky a psychologie, hygiena sportu, výživa. Z této části se skládá závěrečná písemná zkouška formou testu. Test probíhá dle stanoveného termínu.

Druhá část – odborná, odoborná výuka v níž jsou zařezeny předměty: anatomie a fyziologie jógy, jóga a CNS - mozek, technika pozic a asistence v nich, pránájáma, techniky dechu, pránájáma, koncentrace, relaxace a meditace, metodika a didaktika lekcí jógy, principy zdravého pohybu, umění komunikace. V průběhu tohoto studia student plní předem zadané úkoly, na základě jejich splnění a účasti na programu kurzu je pak pozván k závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška je vypsána přímo s časovým harmonogramem zvoleného kurzu (poslední den programu). Pro náhradní/opravné termíny zkoušky jsou vypsány v průběhu roku termíny zvlášť a student se přes aplikaci na webu hlásí na termín, který mu vyhovuje. Složení zkoušek musí nastat do 1 roku od začátku studia.

V rámci výuky je povolena absence: 20% z celkové časové dotace. Absence je nahrazena zadaným úkolem - seminární práce. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

 

Informace k platebním podmínkám

 Novinky e-mailem