ON-LINE HOSPITAČNÍ LEKCE

Současná „technická“ doba s sebou přináší i možnosti a neomezené prostředky pro vzdělávání se a seberozvoj. V rámci on-line prostoru nabízíme studentům Power Yoga Akademie využít Energy Studio LIVE - ZOOM lekce a nebo jógovou TV Jóga Virtual, kde jsme pro vás připravili výukové workshopy a semináře, které jsou určené pro všechny zájemce z řad studentů jógy nebo i široké veřejnosti, kteří mají zájem rozvinout a prohloubit konkrétní jógové téma. V rámci základních vzdělávacích programů Instruktor jógy lze zde čerpat on-line hospitační lekce.

Celkový počet hospitačních lekcí: 20.

Z toho: 10 povinných s doporučenými lektory, 10 povinných prezenčních - volný výběr lekcí kdekoliv.

Pokud hospitační lekce budete čerpat ON-line, je možné všech 20 čerpat online, a to: 10 v rámci Energy Studia ZOOM lekcí online a 10 v rámci Jóga Virtual, nebo všechny Energy Studio ZOOM lekce jógy.

ENERGY STUDIO LIVE (ESL)

Nejlepší způsob jógové praxe je vedená lekce - teď a tady. Energy Studio LIVE nabízí v rámci rozvrhů, pravidelně vypisovaného týden dopředu, lekce s předními českými lektory jógy. Nainstalujte si ZOOM. Zdarma si zařiďte svůj účet. To je na ZOOMu vše. Následně vše již probíhá přes www.energystudio.cz

Na www.energystudio.cz v horní lište klikněte na rozvrhy a zde si vyberte rozvrh ZOOM jóga. Zvolte si lekci, klikněte na ni. Je nutné být přihlášený - email (jako při přihlášení na kurz) a heslo (udělejte na začátku, nebo při rezervaci lekce). Když si lekci rezervujete předem, ve chvíli, kdy půjdete praktikovat, opět klikněte v ZOOM jóga rozvrhu na www.energystudio.cz na danou lekci a cvičte. Lektorovi napište do chatu, že získáváte hospitační lekci. Mějte puštěnou kameru, přijďte 15 minut předem - nejpozději 2 minuty před začátkem lekce (pak není možné již vstoupit). Cena lekce není součástí kurzu Instruktor jógy. Při rezervaci lekce probíhá platba kartou.

JÓGA VIRTUAL (JV)

V rámci programů JV (workshop, on-line kurz, 20–75 minut) strávíte s lektorem čas a proniknete do problematiky daného tématu.

V rámci on-line TV Jóga Virtual je pro studenty vzdělávacích programů možnost založit si tarif Jóga Virtual STUDENT a využít jógové on-line kurzy a výukové workshopy z databáze jako oporu při svém studiu. V rámci tarifu STUDENT můžete absolvovat on-line kurz nebo workshop, které lze započítat jako hospitační hodiny. Na konci každého on-line kurzu nebo výukového workshopu získáte certifikát.

V rámci on-line vzdělávání Jóga Virtual lze nasbírat až

10 hospitačních hodin (z celkových 20 povinných). Absolvováním jednoho on-line kurzu získáte 3 hospitační hodiny a absolvováním on-line workshopu získáte 2 hospitační hodiny.

Pro započítání do hospitačních hodin je nutné doložit certifikát o absolvování programu (automaticky vygenerovaný po skončení programů v PDF). Certifikát se dokládá v tištěné podobě k hospitačnímu listu (s uvedením poznámky do hospitačního listu), a to nejpozději do termínu odevzdání hospitačního listu uvedeného v podmínkách k závěrečné zkoušce. Na certifikátu musí být uvedeno datum aktivace kurzu, nebo workshopu nejdříve po započetí studia. Dřívější data absolvování nejsou akceptována.

Na Jóga Virtual lze čerpat tyto tarify

  • jako předplatitel Jóga Dnes, který má JV Tarif basic zdarma a v něm dané počty videí
  • jako zájemce o vzdělávání, který využívá JV Tarif Student, který obsahuje: 2 online kurzy, 1 DVD ke stažení offline, 2 výukové workshopy

Více informací na www.jogavirtual.czNovinky e-mailem