Jóga proti stresu

…aneb klidná mysl

Seberozvojový workshop je zaměřený na relaxační, meditační a pránájámické techniky, které aktivizují náš parasympatický nervový systém, čímž zklidňují mysl. Pokud člověk nerelaxuje, sympatikus stále pracuje, tělo ani mysl si neodpočinou, a tím dochází k nežádoucímu stresu. 

V rámci workshopu se seznámíte s pránájámou, prací s pozorností, meditací a antistresovými technikami, které lze využít pro život v pohodě a s nadhledem. 

Workshop je vhodný nejenom pro instruktory jógy, ale i širokou veřejnost, která se chce naučit meditovat a pracovat s antistresovými technikami. 

 • Úvod do meditace: zklidnění mysli, opuštění běžných starostí, zakoušení bezpečí přítomného okamžiku
 • Antistresové techniky pro klidnou mysl
 • Teď a tady - všímavost/ minfulness
 • Soucit, odpuštění a směr pozornosti
 • Síla dechu a dechové techniky proti stresu
 • Jóga nidra jako technika proti stresu
 • Stres a jak se před ním ochránit
 • CNS, mozek a mysl, úroveň řízení, emoce
 • Překážky v mysli na vědomé i nevědomé úrovni
 • studijní náplň
 • certifikát o absolvování

Novinky e-mailem