Využití pomůcek v józe

Občas můžeme mít nechuť k využívání jógových pomůcek. „Pro tuto pozici přeci pomůcku nepotřebuji…“ Přitom mohou udržovat praxi zajímavou, přinášejí do praxe novou dynamiku. 

Na jedné straně jógové pomůcky mohou být nápomocné k usnadnění, tak aby byli pozice dostupné každému. Mohou napomáhat při výuce nových ásan. Na druhé straně nám umožní zažít „výživnější“ praxi.

V rámci semináře se seznámíme s pomůckami a jejich variabilním využitím v jógové praxi, ať už v dynamických stylech či regeneračním, „odpočinkovém“ způsobu praktikování. Pomůckou může být stěna, židle a samozřejmě i jógové bloky, destičky, popruhy a další. To vše využijeme ve variantách ásan, ať už pro jejich nácvik, zjednodušení nebo naopak pro hlubší prožitek v pozici.

Vědět kdy a kde pomůcky využít pro maximální účinnost, vyžaduje praxi a na tu se můžeme těšit na našem semináři.

Náplň:

  • představení pomůcek
  • praxe jógy s pomůckami
  • modifikace ásan s využitím pomůcek

Cena zahrnuje:

  • Studijní náplň
  • Certifikát o absolvování

Termín 12. 09. 2021 11:00 - 16:00
Instruktor: Faráriková Sedmíková Radka
Místo konání: Energy Studio Praha 1 + LIVE
Cena: 1 750 Kč
Cena pro absolventy: 1 600 Kč
Počet kreditů: 3

Novinky e-mailem