Pravidla rekvalifikací

Základní vzdělávací program Instruktor jógy Power Yoga Akademie s.r.o., akreditovaného vzdělávacího zařízení MŠMT, je zařazen do programu rekvalifikací Úřadem práce (ÚP) ČR.

  1. Každý úřad v daném městě má jiná pravidla pro proplacení rekvalifikací. Nejdříve je dobré zjistit si, zda-li ÚP bude souhlasit s úhradou kurzu. Pokud ano, vyplňte si přihlášku na daný termín vzdělávacího programu.
  2. Zašlete nám formulář od ÚP pro potvrzení ceny kurzu, kde bude uveden termín kurzu i závěrečné zkoušky, jejichž termín nelze měnit. Žádost bude vyřízena do 7 pracovních dnů, pokud v kanceláři PYA není nahlášena dovolená (žádost musí být potvrzena před úhradou kurzovného).
  3. Cenu kurzu si účastník hradí sám dle platebních podmínek, které jsou zasílány e-mailem.
  4. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdržíte certifikát a osvědčení a absolvování. Kopii zašleme na příslušný ÚP.
  5. ÚP zašle organizátorovi kurzu Power Yoga Akademie s.r.o. podklady k vystavení faktury, která je do 30 dnů uhrazena.
  6. Po proplacení ÚP na číslo účtu organizátora vracíme účastníkovi kurzu poplatek, který uhradil.

 

Power Yoga Akademie s.r.o.

vzdělávací akreditované zařízení MŠMT

Hellichova 1

118 00 Praha 1

 

V Praze 1.12.2018

Novinky e-mailem