Instruktor jógy 150 hodin - Slovensko

Jedinečný jógový koncept vzdělávání - propojení powerjógy a hathajógy. Kurz akreditovaný MŠMT ČR. 

Číslo akreditace: č.j.: 024/2019-50, platnost 27.3.2022. Vydáno MŠMT ČR.

Info k základnímu kurzu pořádanému na Slovensku  na emailu: powerjogask@gmail.com 

Cena kurzovného: 799,- € (výzvu k úhradě obdržíte v eurech a lze hradit na slovenský účet).

Cena upravena vzhledem k aktuálnímu kurzu Kč/€.

Platobné podmienky

Charakteristika

Inštruktor jogy, základný vzdelávací program, naučí všetkých záujemcov o toto štúdium základom jogy.  Obsah výučby poskytuje základy  filozofie a Pataňdžaliho systému jogy, princípy zdravého pohybu, prax pozícii, pránajámy a relaxačné a koncentračné metódy. Študenti sa naučia praktické aj teoretické zručnosti a skúsenosti k vytvoreniu lekcie jogy s prihliadnutím ku klientovi a jeho individuálnym potrebám. Obsahová náplň preto zahŕňa  metodiky powerjogy - dynamického prístupu,  aj metodiky  hathajogy - jemného prístup. Súčasťou obsahovej náplne sú  očistné techniky, krije, mudry, bandhy, základy ajurvédy, ktoré tvoria celostný prístup jogy.

Inštruktor jogy len inšpiruje svojich klientov na ich ceste sebarozvoja. Nediktuje, čo majú robiť, ale ponúka možnosti, aby si každý vybral, to čo je pre neho vyhovujúce. V rámci Pataňdžaliho systému osemstupňovej jogy, ktorý sa prejavuje v celom systéme vzdelávania inštruktorov jogy aj v jogovej praxi je základnou zásadou nenásilnosť ahinsa k sebe samému aj k ostatým. Tieto zásady sú uplatňované aj pri výučbe jogy.

Náplň

 • základná anatómia a fyziológia
 • prvá pomoc
 • právne minimum
 • psychológia
 • metodika powerjogy
 • metodika hathajogy
 • princípy vývojovej kineziológie v pozíciách - zdravý pohyb
 • spinálne cvičenia, hathémy, pavanamuktásany série
 • pozdrav slnka A+B, rišikéšsky ( Súrja Namaskár)
 • praktická výučba pozícií, základná asistencia v pozíciach
 • špecifické skupiny ( tehotné ženy, deti, seniori)
 • základná filozofia jogy ( všeobecný úvod energie, nádí, čakry)
 • 10 základných mudier, 7 základných pánajámických techník
 • telesné zámky (bandhy)
 • základné techniky koncentrácie a meditácie
 • základná joga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • úvod k mantrám, sanskrt
 • úvod do filozofie jogy
 • história a vývoj jogy
 • prax jogových štýlov a životný štýl
 • Joga Sútra základné zoznámenie

Cieľ

Cieľom vzdelávacieho programu Inštruktor jogy je výchova inštruktorov na základe odborných znalostí z oblasti anatómie, fyziológie, prvej pomoci, psychológie a pedagogiky zo zameraním na vedenie  lekcie jogy pre širokú verejnosť. Využitím základov jogy, riadeného vedomého dýchania a vedomého pohybu  prispievame k harmonickému rozvoju osobnosti - tela, mysle a duše. Zdravý jogový pohyb prispieva k harmonizácii ľudského tela svojim holistickým prístupom,  ktorý joga ako systém ponúka.

Profil absolventa

Ľudské telo je stvorené k pohybu, k optimálnemu fungovaniu potrebuje pravidelnú pohybovú aktivitu. Optimálna a zdravá pohybová aktivita a kvalita života sú v úzkom spojení a okrem zdravotného prínosu ponúka ďalšie sociálne a psychologické benefity v rámci zdravého životného štýlu človeka. Inštruktor jogy  by mal inšpirovať ľudí v rozvíjaní  zdravého životného štýlu, inšpirovať k pravidelnej praxi jogy.  Všetky nadobudnuté skúsenosti a zručnosti by mal predávať svojim klientom tak, aby ich mohli aplikovať v rámci skupinových cvičení alebo aj sami v rámci svojej praxe.

Podmienky stanovené MŠMT ČR:

 • vek 18 rokov
 • ukončené stredoškolské vzdelanie

Upozorňujeme, že vzdělávací kurz není vhodný pro těhotné ženy, jelikož podmínkou kurzu je aktivní účast v praktických blocích výuky.  

Podmienky záverečných skúšok:

Skúšky prebiehajú v rámci záverečného  odborného víkendu.

 • 100% účasť
 • záverečný test zo všeobecnej časti
 • 20 hospitačních hodin, z toho 10 lekcí s danými lektory (viz. Lektoři doporučení pro hospitační hodiny) a 10 volitelných lekcí, které mohou být splněny i online v rámci platformy Jóga Virtual + analýza lekcí
 • záverečný test z odbornej časti joga
 • praktická skúška - vedenie skupiny ľudí, tvorba sekvencií, odpoveď na zvolené otázky

Lektoři doporučení pro hospitační hodiny: 

Česká republika

Praha:  Josefová Simona, Krejčík Václav, Walker Dana, Poláková Šárka, Šamberger Jakub, Tichá Markéta, Záveská Duspivová Petra, Rožumberská Pavla, Ševčíková Veronika, Mikulandová Katarina, Rakovčík Dara, Smékalová Andrea - www.energystudio.cz

Klieštik Filip - studioyoon.cz

Mikulandová Katarina - www.jogaatelier.cz

Brno: Klášterecká Romana - www.happyoga.cz

Beroun: Vejříková Alena - www.spirityoga.cz

Bedřichov: Uková Olga - www.jogabedrichov.cz

Chomutov: Straková Jitka - www.bfityogastudio.cz, Kindlová Ilona - www.dumsalve.cz

Jirkov: Benešová Pavla - www.ganeshajoga.cz

Jihlava: Faráriková Sedmíková Radka - www.joga-jihlava.cz

Jablonec nad Nisou: Vitáková Zdena - www.zdenavitakova.cz

Opava: Fajka Martin - www.martinfajka.cz, Rožumberská Pavla -www.studiosedmenebe.cz

Prachatice: Šimáková Hana - www.crabdance.cz

Poděbrady: Beierová Dana - www.jogapodebrady.cz

Rožnov pod Radhoštěm: Kramolišová Hana - www.hk-studio.cz

Teplice: Hrabáková Veronika - www.jogatecka.cz

Slovensko

Banská Bystřice: Lászlová Danka - www.tvojajoga.sk

Bratislava: Seidler Adriana - facebook Adriana Seidler YOGA Instructor

Humenné: Špitalíková Adriana - facebook Creative yoga studio

Košice: Matyaseková Jana - www.pilateskosice.sk

Piešťany: Hluchová Michaela - www.powerjoga.sk

Prešov: Smaržiková Terézia, Pavúrová Adriana - www.joga-presov.sk

Poprad: Jurčová Eva - www.harmonystudio.sk, Doláková Martina - www.mojajoga.sk

Rožňova: Jungerová Martina - facebook Lotos Yoga 

Nitra: Seidler Adriana - www.arenayoga.sk

Trenčín: Chalupková Petronela - www.yogaspace.sk

Žilina: Marko Eva - www.almastudio.sk

Certifikácia obsahuje:

Inštruktor jogy - certifikát

Osvedčenia vydané Power Yoga Akademoiu s.r.o. majú platnosť osvedčenia neobmedzenú a sú platným osvedčením o odbornej spôsobilosti aj na Slovensku. Více info ZDE.

 

Zmeny vo vzdelávaní športového odborníka na Slovensku!

Od 1.1.2016  činnosť  športového odborníka nie je živnosťou*, ale samostatne zárobková činnosť v zmysle § 6 ods. 2.písm. e) zákon o daní z príjmov. Ak má v úmysle športový odborník vykonávať činnosť  ako tréner, inštruktor ( športový odborník)  pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo svojom mene, musí sa zapísať  v informačnom systéme športu. Živnostenskému úradu oznámi ukončenie podnikania živnosťou Vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude posudzovať ako samostatne zárobková činná osoba podľa § 6 ods.2 písm. e) zákon o dani z príjmov. Doklad o spôsobilosti je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávňujúce na výkon činnosti športového odborníka.

 

BMAcademy .s.r.o.  má udelenú akreditáciu do 4.7.2018. Po uplynutí platnosti  vzdelávacie zariadenie  zaniká. Preto sme sa rozhodli na základe týchto skutočností ukončiť vzdelávaciu činnosť od 1.1.2017. Až do uplynutia platnosti akreditácie budeme vydávať  len predĺženie už vydaných osvedčení, ak im skončí platnosť. Po ukončení  akreditácie už nebude možné vydávať predĺženie osvedčení, keďže vzdelávacie zariadenie ukončením akreditácie zaniká. Osvedčenia vydané na Slovensku akreditovanými školami majú platnosť 5 rokov.

Pripravili sme  možnosť vzdelávania sa v oblasti jogy v akreditovanom  vzdelávacom zariadení Power Yoga Akademie s.r.o., vzdelávacom zariadení
Power Yoga Akademie s.r.o., ktorá sa rozširuje o nové vzdelávacie miesto v Piešťanoch. Osvedčenia vydané Power Yoga Akademoiu s.r.o. majú platnosť osvedčenia neobmedzenú a sú platným osvedčením o odbornej spôsobilosti aj na Slovensku.

Cena zahŕňa:

 • študijný program
 • študijné online materiály
 • riadne skúšky ( opravné skúšky sú spoplatnené navyše)
 • certifikát o odbornom vzdelaní
 • osvedčenie o abslovovaní základného vzdelávacieho programu s akreditáciou MŠMT ČR
 • ( v cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava)

KURZ 1 SLOVENSKO 2022

Termín 02. 04. - 03. 04. 2022
Termín 21. 04. - 24. 04. 2022
Termín 20. 05. - 22. 05. 2022
Termín 09. 06. - 12. 06. 2022
Termín 02. 07. - 03. 07. 2022
Instruktor: Tým Slovensko
Místo konání: Piešťany
Cena: 20 900 Kč
Počet kreditů: 0

Novinky e-mailem