Instruktor jógy 150 hodin

hathajóga

Koncept hathajógy učí studenta pracovat na základě tradičního pojetí jógy s vnímáním fyzické kondice současného člověka. Vzhledem k častým omezením lidského těla se studenti učí pracovat s množstvím variant pozic, pomůcek a technik pro vedení lekce hathajógy.

Číslo akreditace: č.j.: 024/2016-50, platnost 2.3.2019. Vydáno MŠMT ČR.

Charakteristika

Studenti se učí přístupu šivanandova pojetí jógy v kombinaci bihárské školy jógy. Hathajóga se stala tzv. fyzicky nenáročnou cestou vedoucí k harmonii těla, duše a mysli, stala se tzv. „tělocvikem západu“ a je zaměřena především na zvládnutí dechových technik, vhodného a bezpečného zaujetí ásan a správného držení těla, relaxačních, koncentračních a částečně i meditačních technik. Díky klidnému tempu je hathajóga vhodná pro široký okruh lidí.

Instruktor hathajógy zná základy jógy, její historii a filosofii, orientuje se v různorodosti stylů jógy a současně zná zásady zdravého pohybu (vývojová kineziologie) v kombinaci s jógovým pohybem, ze kterého cvičení vychází. 

Náplň

 • základní anatomie a fyziologie
 • první pomoc
 • právní minimum
 • psychologie
 • metodika hathajógy
 • principy vývojové kineziologie v ásanách - zdravý pohyb
 • spinální cvičení, hathémy, pavanamuktásany série
 • pozdrav slunci A+B, rišhikéšský (Súrja Namaskár)
 • pozicová praxe (ásana praxe)
 • základní asistence v ásanách
 • metodika hathajógy
 • specifické skupiny (těhotné, děti, senioři)
 • základní jógová fyziologie (všeobecný úvod energie, nádí, čakry)
 • 10 základních muder
 • 7 základních pránájámických technik
 • tělesné zámky (bandhy)
 • základní techniky koncentrace a meditace
 • základní jóga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • úvod k mantrám
 • úvod do filosofie jógy
 • historie a vývoj jógy
 • praxe jógových stylů
 • základní seznámení: JógaSútra
 • jóga a životní styl
 • sanskrt 

Cíl

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy je využití a přenesení základů jógy, řízeného vědomého dechu a pohybu do současné doby, a na základě znalostí anatomie, fyziologie, psychologie, pravidel jógy přispět těmito prostředky k harmonickému rozvoji osobnosti (tělo, mysl, duše). Instruktor Hathajógy by měl umět toto poselství starého indického učení přenést do současné doby s cílem preventivně působit proti civilizačním onemocněním 21. století (bolesti zad, vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka, zvýšený cholesterol, metabolický syndrom), a ovlivnit tak kvalitu života návštěvníků kurzů jógy

Techniky jógy a způsob provádění fyzických i psychických technik vedoucích k zachování pevného fyzického a duševního zdraví je cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy.

Profil absolventa

Instruktor by měl inspirovat lidi v rozvíjení a zkvalitňování zdravého životního stylu ovlivněného pravidelným cvičením hathajógy. Všechny nabyvší informace by měl předávat svým posluchačům tak, aby je mohli aplikovat ve svých cvičebních programech ve skupině nebo následně doma. Na základě etických a morálních principů prvních dvou stupňů jógy (jama a nijama) bude instruktor rozvíjet sociální cítění.

Podmínky stanovené MŠMT ČR:

 • věk 18 let
 • středoškolské vzdělání

Poznámka: Kurz není vhodný pro ty, kteří hathajógu nepraktikují jako cvičenci. Pravidelné cvičení je podmínkou.

Podmínky závěrečných zkoušek:

Zkoušky probíhají v rámci posledního odborného víkendu.

 • účast na výuce (všeobecná a odborná část)
 • závěrečný písemný test ze všeobecné části
 • 20 hospitačních hodin
 • seminární práce
 • závěrečný písemný test z odborné části
 • závěrečná praktická zkouška 

Zakončení kurzu: písemný test, ústní a praktické přezkoušení

Certifikace

 • Instruktor jógy (dokument pro živnosteský, pracovní úřad)

Cena obsahuje:

 • studijní program
 • studijní materiály
 • řádné (ne opravné) zkoušky
 • certifikát o odoborném vzdělání
 • osvědčení o absolvování základního vzdělávacího programu s akreditací MŠMT

Novinky e-mailem