Instruktor jógy 150 hodin

Jedinečný jógový koncept vzdělávání - propojení powerjógy a hathajógy. Kurz akreditovaný MŠMT ČR.

Číslo akreditace:  č.j.: MŠMT - 30758/2021-4, platná do 3.2.2025

Při platbě EARLY BIRD - cena kurzu o 2 000 Kč nižší. 

Charakteristika

Instruktor jógy, základní vzdělávací program, naučí všechny zájemce základům jógy od jejího filosofického zázemí a Pataňdžaliho systému jógy, přes principy zdravého pohybu, praktikování ásan, pránájámy a relaxačně-koncentračních a meditačních technik v jednom celku v rámci lekce jógy. Naučíte se tvořit lekci jógy s přihlédnutím ke klientovi a jeho potřebám. Proto slouží dvě metodiky: powerjóga (dynamický přístup) a hathajóga (jemný přístup). Navíc se seznámíte s očistnými technikami, krijemi, mudrami a bandhami, základy ájurvédy, které tvoří celistvost jógy.

Instruktor jógy pouze inspiruje klienty na jejich cestě seberozvoje. Neříká, co mají dělat, ale dává možnosti, aby si každý výbral, co je pro něho vhodné. V rámci Pataňdžaliho systému osmi stupňové jógy, který se projevuje v celém systému vzdělávání instruktorů jógy a v praxi jógy je základní zásadou nenásilnost (ahinsa) k sobě samému i ostatním. Stejné zásady platí i při výuce jógy.

Systematická a pestrá výuka umožňuje novým instruktorům vést lekci jógy s přihlédnutím ke skupině lidí. Základní vědomosti a praxe v několika okruzích rozvinou odborné a kvalitní vedení lekce jógy. Výuka obsahuje teoretickou i praktickou část. Celý systém je doplněný o samostudium s předem stanovenými výstupy, které doplňují praktickou výuku instruktorů jógy.

Výuka je realizovaná kombinovanou formou, tzn., že všeobecná část je vyučována on-line (uvedeno u termínu), součástí kurzu jsou také on-line konzultace a workshopy.

Náplň

 • základní anatomie a fyziologie
 • první pomoc
 • právní minimum
 • psychologie
 • metodika powerjógy
 • metodika hathajógy
 • principy vývojové kineziologie v ásanách - zdravý pohyb
 • spinální cvičení, hathémy, pavanamuktásany série
 • pozdrav slunci A+B, rišhikéšský (Súrja Namaskár)
 • pozicová praxe (ásana praxe)
 • základní asistence v ásanách
 • specifické skupiny (těhotné, děti, senioři)
 • základní jógová fyziologie (všeobecný úvod energie, nádí, čakry)
 • 10 základních muder
 • 7 základních pránájámických technik
 • tělesné zámky (bandhy)
 • základní techniky koncentrace a meditace
 • základní jóga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • úvod k mantrám
 • úvod do filosofie jógy
 • historie a vývoj jógy
 • praxe jógových stylů
 • základní seznámení: JógaSútra
 • jóga a životní styl
 • sanskrt 

Cíl

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy je výchova instruktorů na základě odborných znalostí z oblastí anatomie, fyziologie, první pomoci, psychologie a pedagogiky se zaměřením na vedení lekce powerjógy pro širokou veřejnost. Za využití základů jógy, řízeného vědomého dechu a pohybu lze přispět k harmonickému rozvoji osobnosti (tělo, mysl, duše).

Profil absolventa

Instruktor by měl inspirovat lidi v rozvíjení a zkvalitňování zdravého životního stylu ovlivněného pravidelným cvičením powerjógy. Všechny nabyvší informace by měl předávat svým posluchačům tak, aby je mohli aplikovat ve svých cvičebních programech ve skupině nebo následně doma.

Na základě etických a morálních principů prvních dvou stupňů jógy (jama a nijama) bude instruktor rozvíjet sociální cítění.

Podmínky stanovené MŠMT ČR:

 • věk 18 let
 • středoškolské vzdělání

Poznámka: Kurz není vhodný pro ty, kteří powerjógu nepraktikují jako cvičenci. Pravidelné cvičení je podmínkou. 

Upozorňujeme, že vzdělávací kurz není vhodný pro těhotné ženy, jelikož podmínkou kurzu je aktivní účast v praktických blocích výuky.  

Podmínky závěrečných zkoušek:

Zkoušky probíhají v rámci posledního odborného víkendu.

 • 100% účast na výuce (všeobecná a odborná část)
 • závěrečný písemný test ze všeobecné části
 • 20 hospitačních hodin, z toho 10 lekcí s doporučenými lektory, možnost i online + analýza lekcí
 • závěrečný písemný test z odborné části
 • vedení skupiny lidí - lekce v rámci kurzu se zpětnou vazbou (zadání v úvodu kurzu)
 • praktická zkouška (tvorba sekvencí/pozic a odpovědi na otázky)

Hospitační lekce - více zde.

Certifikace

Instruktor jógy (dokument pro živnosteský, pracovní úřad)

 Cena obsahuje:

 • studijní program - kombinovaná forma
 • studijní online materiály
 • řádné (ne opravné) zkoušky
 • certifikát o odborném vzdělání
 • osvědčení o absolvování základního vzdělávacího programu s akreditací MŠMT

K3/2023 Intenzivní

Výuka v rámci kurzu K3  150 hodin probíhá takto:

 • je-li všední den, výuka začíná v 9.00 hodin (není-li uvedeno v organizačních pokynech pro daný kurz jinak - org. pokyny přicházejí týden před začátkem dané části vzdělávacího programu);
 • je-li víkend, výuka začíná v 11 hodin (není-li uvedeno v organizačních pokynech pro daný kurz jinak)

Distanční/ online výuka - výuka probíhá z nahrávek ZOOM a doporučené literatury.

Termín I. část 07. 08. - 13. 08. 2023
Termín II. část 14. 09. - 15. 09. 2023
Termín III. část - distanční/ online výuka 16. 09. - 17. 09. 2023
Termín IV. část - distanční/ online výuka 12. 10. 2023
Termín V. část 13. 10. - 15. 10. 2023
Termín VI. část 16. 11. - 18. 11. 2023
Termín Závěrečné zkoušky 19. 11. 2023
Instruktor: Power Yoga Akademie lektoři
Místo konání: Energy Studio Praha 1
Cena: 20 900 Kč
Počet kreditů: 0

K4/ 2023

Výuka v rámci kurzu K4/ 150 hodin probíhá takto:

 • je-li všední den, výuka začíná v 9.00 hodin (není-li uvedeno v organizačních pokynech pro daný kurz jinak - org. pokyny přicházejí týden před začátkem dané části vzdělávacího programu);
 • je-li víkend, výuka začíná v 11 hodin (není-li uvedeno v organizačních pokynech pro daný kurz jinak)

Distanční/ online výuka - výuka probíhá z nahrávek ZOOM a doporučené literatury.

Termín I. část 02. 11. - 05. 11. 2023
Termín II. část - distanční/ online výuka 24. 11. - 26. 11. 2023
Termín III. část 07. 12. - 10. 12. 2023
Termín IV. část 18. 01. - 21. 01. 2024
Termín V. část 22. 02. - 24. 02. 2024
Termín Závěrečné zkoušky 25. 02. 2024
Instruktor: Power Yoga Akademie lektoři
Místo konání: Energy Studio Praha 1
Cena: 20 900 Kč
Počet kreditů: 0

K1/2023

Výuka v rámci kurzu K1 150 hodin probíhá takto:

 • je-li všední den, výuka začíná v 9.00 hodin (není-li uvedeno v organizačních pokynech pro daný kurz jinak - org. pokyny přicházejí týden před začátkem dané části vzdělávacího programu);
 • je-li víkend, výuka začíná v 11 hodin (není-li uvedeno v organizačních pokynech pro daný kurz jinak)

 

Termín Část 1, online výuka všeobecné předměty 21. 01. - 22. 01. 2023
Termín Část 2, prezenční výuka 26. 01. - 29. 01. 2023
Termín Část 3, prezenční výuka 16. 02. - 19. 02. 2023
Termín Část 4, prezenční výuka 09. 03. - 12. 03. 2023
Termín Část 5, prezenční výuka 20. 04. - 22. 04. 2023
Termín Závěrečné zkoušky 23. 04. 2023
Instruktor: Power Yoga Akademie lektoři
Místo konání: Energy Studio Praha 1
Cena: 20 900 Kč
Počet kreditů: 0
Termín je obsazený

Novinky e-mailem