Instruktor jógy 150 hodin

powerjóga

Jedinečný jógový koncept vzdělávání instruktorů powerjógy je zaměřený na pochopení základů jógy a její adaptaci pro dynamické cvičení powerjógy.

Číslo akreditace: č.j.: 024/2016-50, platnost 2.3.2019. Vydáno MŠMT ČR.

 

Charakteristika

Powerjóga je dynamický, plynulý a zároveň pomalý styl jógy, který v základu pozdravu slunci rozvíjí jednotlivé ásany na základě dechu a s vědomím středu těla. Skloubením jednoduchosti, individuality klienta, zdravotního hlediska a jógových ásan dochází k vědomému cvičení powerjógy, která je komplexním tréninkem fyzického těla a také mysli. Základem jógy je ztišení, a to v rámci dynamicky plynulé powerjógy nastává souhrou dýchání, směřováním pozornosti, respektováním zásad jógy a pozic v komplexním systému tvorby sekvencí.

Instruktor powerjógy zná základy jógy, její historii a filosofii, orientuje se v různorodosti stylů jógy a současně zná zásady zdravého pohybu (vývojová kineziologie) v kombinaci s jógovým pohybem, ze kterého cvičení vychází. 

Náplň

 • základní anatomie a fyziologie
 • první pomoc
 • právní minimum
 • psychologie
 • metodika powerjógy
 •  
 • principy vývojové kineziologie v ásanách - zdravý pohyb
 • spinální cvičení, hathémy, pavanamuktásany série
 • pozdrav slunci A+B, rišhikéšský (Súrja Namaskár)
 • pozicová praxe (ásana praxe)
 • základní asistence v ásanách
 • metodika powerjógy
 • specifické skupiny (těhotné, děti, senioři)
 • základní jógová fyziologie (všeobecný úvod energie, nádí, čakry)
 • 10 základních muder
 • 7 základních pránájámických technik
 • tělesné zámky (bandhy)
 • základní techniky koncentrace a meditace
 • základní jóga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • úvod k mantrám
 • úvod do filosofie jógy
 • historie a vývoj jógy
 • praxe jógových stylů
 • základní seznámení: JógaSútra
 • jóga a životní styl
 • sanskrt 

Cíl

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy (specializace powerjóga) je výchova instruktorů na základě odborných znalostí z oblastí anatomie, fyziologie, první pomoci, psychologie a pedagogiky se zaměřením na vedení lekce powerjógy pro širokou veřejnost. Za využití základů jógy, řízeného vědomého dechu a pohybu lze přispět k harmonickému rozvoji osobnosti (tělo, mysl, duše).

Profil absolventa

Instruktor by měl inspirovat lidi v rozvíjení a zkvalitňování zdravého životního stylu ovlivněného pravidelným cvičením powerjógy. Všechny nabyvší informace by měl předávat svým posluchačům tak, aby je mohli aplikovat ve svých cvičebních programech ve skupině nebo následně doma.

Na základě etických a morálních principů prvních dvou stupňů jógy (jama a nijama) bude instruktor rozvíjet sociální cítění.

Podmínky stanovené MŠMT ČR:

 • věk 18 let
 • středoškolské vzdělání

Poznámka: Kurz není vhodný pro ty, kteří powerjógu nepraktikují jako cvičenci. Pravidelné cvičení je podmínkou

Podmínky závěrečných zkoušek:

Zkoušky probíhají v rámci posledního odborného víkendu.

 • 100% účast na výuce (všeobecná a odborná část)
 • závěrečný písemný test ze všeobecné části
 • 20 hospitačních hodin (10 hodin styly jógy + 10 hodin powerjóga) + analýza
 • závěrečný písemní test z části odborné
 • praktická zkouška (vedení skupiny lidí, odpovědi na otázky a tvorba sekvencí
 • natočení vlastního záznamu základní lekce powerjógy na DVD

  IPJ Podmínky zkoušky 2015

Certifikace

Instruktor jógy (dokument pro živnosteský, pracovní úřad)

Instruktor jógy (specializace powerjóga) - dokument o Vaší odbornosti pro Vás (ne pro úřad)

 Cena obsahuje:

 • studijní program
 • studijní materiály
 • řádné (ne opravné) zkoušky
 • certifikát o odoborném vzdělání
 • osvědčení o absolvování základního vzdělávacího programu s akreditací MŠMT

Novinky e-mailem